Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnętrze sali wykładowej. Kilkadziesiąt osób siedzi i słucha wykładu.

Akademia żywienia krów mlecznych

W 2022 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, wydziałem Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, zorganizował cykl szkoleń „Akademia żywienia krów mlecznych – wyzwania współczesnego producenta mleka”. Szkolenia były skierowane do rolników oraz hodowców bydła mlecznego z obszaru wielkopolski.

Celem operacji był transfer wiedzy z zakresu żywienia krów mlecznych ze środowiska naukowego do praktyki. Tematyka szkolenia związana była z żywieniem bydła mlecznego, zarządzaniem stadem, profilaktyką zapalenia wymienia, rozrodem, zdrowotnością, profilaktyką chorób metabolicznych, biotechnikami rozrodu oraz selekcją.

Cykl szkoleniowy zakończony został wyjazdem studyjnym do gospodarstwa rolnego Paul Polska, gdzie uczestnicy szkolenia mieli możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce.

Szkolenia były organizowane w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Pobierz publikację: Wyzwania współczesnego producenta mleka (plik PDF, 4,21 megabajta)

Wnętrze obory. Grupa kilku osób w zielonych kombinezonach jest ściśnięta i na coś spogląda.

Wnętrze obory. Zbliżenie na białą kartkę A4, na której są informacje o szkoleniu