Zbliżenie na wymieniany uścisk dłoni.

Wyniki szóstego naboru działania „Współpraca”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeprowadziła w terminie 30 kwietnia – 29 czerwca 2022 roku nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania M16 "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia dotyczącego szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dziennik Ustaw z 2022 roku, pozycja1609) prezes Agencji ogłosił listę ocenionych wniosków. O przyznaniu pomocy decydowała liczba uzyskanych punktów.

Na liście znalazło się 129 wniosków Grup Operacyjnych.

Listę wniosków można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.