Pochmurny dzień. Grupa kilkunastu osób, widocznych od tyłu, stoi kilkadziesiąt metrów przed biogazownią w Przybrodzie.

Biogaz – zielona energia!

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR), realizując operację pod tytułem „Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy”, zorganizował 21 lipca 2021 roku wyjazd studyjny dla grupy rolników do Rolniczo-Sadowniczego Gospodarstwa Doświadczalnego w Przybrodzie stanowiącego własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gospodarstwo może pochwalić się działalnością innowacyjnej biogazowni. To właśnie wokół niej skupione zostało nasze szkolenie.

Słoneczny dzień. Biały kontener, w którym hodowane są larwy, stoi na podwyższeniu. W tle widać drzewa.

Wizyta w firmie HiProMine – lidera grupy operacyjnej AgroInsect

W lipcu spotkaliśmy się w Robakowie w siedzibie firmy HiProMine z doktorem Krzysztofem Dudkiem – kierownikiem projektu pod nazwą „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną”. Projekt był finansowany z programu „Współpraca” i został już zrealizowany.

Wnętrze pomieszczenia. Na tacy stoi sześć niewielkich, przezroczystych słoików, w których są produkty produkowane przez HiProMine.

AgroInsect - pozyskanie białka z alternatywnych źródeł

W styczniu 2019 roku Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i HiProMine rozpoczął współpracę partnerską w ramach konsorcjum jako grupa operacyjna Agroinsect. To właśnie grupa Agroinsect zajęła się trudnym tematem pozyskania białka z alternatywnych źródeł.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczne jest stoisko firmy HiProMine podczas Krajowych Dni Pola. Kobieta w młodym wieku stoi obok rollupu. Na stoisku jest dużo kwiatów.

Innowacje na Krajowych Dniach Pola w Minikowie

W czerwcu podczas Krajowych Dni Pola w Minikowie w części poświęconej innowacjom w rolnictwie grupa AgroInsect mogła przedstawić wszystkie zalety wynikające z nowej technologii opartej o kontenerowy systemu tuczu.

Wnętrze sali konferencyjnej WODR w Sielinku. Przy stole siedzi kilkanaście osób, które oglądają widoczną na telebimie prezentację.

Spotkanie ze spółkami wodnymi w Sielinku

Dnia 20 lipca 2021 roku w Centrum Wystawowo-Szkoleniowym w Sielinku, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, odbyło się spotkanie przedstawicieli Spółek Wodnych w terenu województwa wielkopolskiego z przedstawicielami WODR w Poznaniu. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW), operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnętrze hali. Młody mężczyzna, Krzysztof Dudek, z firmy HiProMine prezentuje na Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku projekt grupy AgroInsect.

Innowacje na Wielkopolskich Targach Rolniczych w Sielinku

Jednym z globalnych problemów w żywieniu zwierząt jest niedobór białka. Grupa AgroInsect zajęła się tematem pozyskania białka z alternatywnych źródeł. Celem zakończonego projektu było przygotowanie technologii i urządzeń, które będą mogły być wykorzystywane w gospodarstwach przez rolników. Dzięki nowym rozwiązaniom rolnicy otrzymają dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka.

Pochmurny dzień. Czerwony ciągnik rolniczy z przyczepioną do tyłu maszyną do orania jedzie po polu.

Konkurs „Innowacyjna wieś” - zgłoszenia

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w konkursie „Innowacyjna wieś”. Celem konkursu jest promocja i wspieranie znaczenia działań innowacyjnych, prowadzonych przez gospodarstwa rolne oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą dla rozwoju przestrzeni wiejskiej.

Wnętrze hali. Na podłogach stoją stoły pingpongowe. Obok nich stoi mężczyzna, który wypowiada się do kamery.

Kręcimy filmy w gospodarstwach z Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu utworzył sieć gospodarstw demonstracyjnych, w skład których wchodzą gospodarstwa charakteryzujące się zróżnicowaniem pod względem profilu produkcji oraz wielkości. Wyróżniają się one na tle innych gospodarstw najnowocześniejszą technologią, rozwiązaniami oraz bardzo dobrą organizacją pracy. Osiągają także wysokie wyniki produkcyjne. W gospodarstwach tych są organizowane pokazy, szkolenia oraz demonstracje. Dzięki utworzonej przez WODR sieci gospodarstw demonstracyjnych, możliwy jest transfer wiedzy z obszaru naukowego do praktycznego.

Na drewnianej ścianie wisi zielona tabliczka z żółtym napisem "Gospodarstwo demonstracyjne" oraz logiem WODR.

Gospodarstwa Demonstracyjne – dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej

Cykl wykładów pod hasłem „Gospodarstwa Demonstracyjne – dobre praktyki w produkcji rolniczej i działalności pozarolniczej” miał na celu ułatwienie wymiany wiedzy fachowej oraz dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w obszarze działalności pozarolniczej. Działanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Wnętrze dużego namiotu. Przy stołach, na ławkach, siedzi kilkadziesiąt osób, które słuchają wykładu. W tle widoczna jest wykładowczyni.

Współpraca nauki z praktyką w aspekcie innowacyjnych działań wdrażanych w polskim rolnictwie na Marszewskich Dniach Pola

Na poletkach demonstracyjnych w Marszewie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zrealizował 20 czerwca 2021 roku operację pod nazwą Marszewskie Dni Pola „Współpraca nauki z praktyką w aspekcie innowacyjnych działań wdrażanych w polskim rolnictwie”, współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach schematu II Pomocy technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.