Pochmurny dzień. Ujęcie z góry na gospodarstwo Państwa Janasów. Widać jezioro, dom oraz stojące koło niego hale gospodarcze.

Innowacyjna wieś - filmy

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do obejrzenia 5 filmów nakręconych w ramach operacji „Innowacyjna wieś”. Filmy przedstawiają ogólne założenia innowacyjnej wsi oraz ukazują nagrodzone i wyróżnione innowacje z konkursu „Innowacyjna wieś”, który był jednym z elementów operacji.

Celem operacji było promowanie innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich oraz pokazanie wpływu i znaczenia działań innowacyjnych, prowadzonych przez gospodarstwa rolne oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dla rozwoju przestrzeni wiejskiej. Operacja pozwoliła na znalezienie i wyróżnienie rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich Wielkopolski, którzy podzielili się wprowadzonymi w swoich działalnościach innowacyjnymi praktykami. Przyczyniło się to do aktywizacji rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich Wielkopolski do kreatywnego myślenia i wprowadzania ich w czyn.