Pochmurny dzień. Na pierwszym planie widać piękny ogród z dobrze przystrzyżonym trawnikiem oraz roślinami. W tle widać halę magazynową przedsiębiorstwa.

Innowacyjna wieś - broszura

Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk innowacyjności na obszarach wiejskich. Wskazuje, że innowacyjnością są nie tylko nowe metody i technologie produkcji, ale także wykorzystanie dawnych, znanych już długo metod, procesów i technologii w nowej formie. Pokazuje, że innowacja na wsi jest często powrotem do tradycji w oparciu o nowe wyzwania i pogłębioną wiedzę. Innowacje tworzą ludzie dla ludzi i wynikają one z ich życia, potrzeby zmian, które mają ułatwić funkcjonowanie i ulepszyć ich życie.

Autorzy:

  • Wstęp: profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, doktor habilitowany Wawrzyniec Czubak
  • Opisy innowacji pochodzą z formularzy zgłoszeniowych do konkursu

Do pobrania: