Pochmurny dzień. Na trawie w zagrodzie stoi stado alpak w różnych kolorach.

Zagrody edukacyjne w Wielkopolsce

Wieś znana obecnie nie opiera się jedynie na filarze produkcji rolniczej. Wpływ na nią mają oferowane produkty i usługi, często innowacyjne. Do takich przykładów należy niewątpliwie Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, której ideą jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi z wykorzystaniem zasobów lokalnych (materialnych i niematerialnych). Zagrody edukacyjne są szansą na różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, podniesienie prestiżu zawodu rolnika, wzbogaceniu wiedzy o pochodzeniu żywności, a także zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Publikacja pokazuje, jak w atrakcyjny sposób w Wielkopolskich Zagrodach Edukacyjnych można przekazać wiedzę w tym zakresie, jednocześnie dobrze się bawiąc i obcując ze środowiskiem wsi.

Autorzy:

  • Wstęp: Anna Brzezińska, Sylwia Graja-Zwolińska
  • Opisy zagród: Marta Kondraciuk

Do pobrania: Zagrody edukacyjne w Wielkopolsce (plik pdf - 6,4 megabajta)