Zdjęcie ilustracyjne. Kobieta pracuje przy laptopie, który jest postawiony na biurku.

Nabór ekspertów

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór na ekspertów do oceny wniosków w ramach działania „Współpraca”.

Słoneczny dzień. Po polu jedzie zielony kombajn, który kosi uprawę kukurydzy.

Tryb konkurencyjny w ramach Programu Rrozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że 18 kwietnia 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zmieniająca ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Słoneczny dzień. Czerwony ciągnik rolniczy, widoczny od boku, stoi na polu.

Krótkie łańcuchy żywności a działanie „Współpraca”

Ważnym narzędziem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jest działanie „Współpraca”. Jego zadaniem jest wsparcie współpracy i innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Przeznaczone na to środki finansowe mają przyczynić się między innymi do poprawy konkurencyjności gospodarstw, rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz poprawy jakości życia.

Krótkie łańcuchy dostaw w teorii i praktyce

Krótkie łańcuchy dostaw w teorii i praktyce

W ostatnich latach obserwujemy zwiększenie zainteresowania konsumenta pochodzeniem poszczególnych produktów. Świadomość i potrzeba otrzymania dobrej jakości żywności jest coraz powszechniejsza. Krótki łańcuch żywności oznacza możliwość zakupu produktów bezpośrednio od rolnika. Rola rolnika w łańcuchu żywnościowym wymaga jednak wzmocnienia. Przygotowana publikacja obejmuje zagadnienia dotyczące metody i formy sprzedaży produktów lokalnych i może stanowić zachętę do wprowadzenia zmian we własnych gospodarstwach.

Pochmurny dzień. Na zdjęciu widoczne jest pole z dojrzałą uprawą zboża. W tle widać drzewa.

Szkolenie z możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy z działania M16 Współpraca

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje 16 stycznia 2020 roku szkolenie z zakresu możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania M16 Współpraca.

Słoneczny dzień. W lesie, między drzewami, jest wypełniony wodą kanał melioracyjny.

Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych na terenach wiejskich

W ostatnich latach na terenie Polski obserwujemy powtarzające się okresy suszy. Niestety niewielka ilość opadów przyczynia się do spadku stanów wód w rzekach. Konsekwencją takiej sytuacji jest obniżenie zwierciadeł wód podziemnych. Wielkopolska stała się regionem o dużym deficycie wody, dlatego niezbędnym staje się retencjonowanie wody. Publikacja pokazuje, jak duże znaczenie ma właściwe zarządzanie obiektami drenarskimi i odpowiednie przygotowywanie ziemi pod uprawę.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczny jest drewniany dom stojący na polu, między drzewami.

Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich

Publikacja przedstawia przykłady operacji mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich, które zostały zrealizowane przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędy Marszałkowskie w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2017-2018.

Zdjęcie ilustracyjne - telefon komórkowy i tablet leżą na otwartym laptowie.

Pracownicy SIR

Kontakt do pracowników Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Na białym tle widnieje logo Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wnętrze hali. Krowa stoi na ścieżce między stanowiskami dla krów.

Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu

Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego hodowców bydła, specjalistów, przedstawicieli związku hodowców i doradców do Holandii, który odbył się w dniach 10-14 września 2018 roku w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.