Wnętrze hali. W dużym pojemniki leżą ziemniaki. Nad pojemnikiem widać pochylnię, z której do pojemnika wpadają ziemniaki.

Tysiące ziemniaków oraz setki krów w gospodarstwie rolnym JAGROL

Gospodarstwo rolne JAGROL w Pierzchnie, pod Poznaniem, było kolejnym miejscem, w którym we współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i telewizji TVP3 Poznań był nagrywany odcinek programu „Poza Miastem”. Gospodarstwo zajmuję się produkcją ziemniaków przemysłowych oraz od lat współpracuje z WODR i należy do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych WODR.

Wnętrze hali dla koni. Mężczyzna w średnim wieku, Robert Til, stoi przed brązowym koniem, który jest w kojcu.

Niezwykłe zwierzęta w Stadninie Koni Iwno

Stadnina Koni w Iwnie była miejscem, w którym we współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i telewizji TVP3 Poznań był nagrywany kolejny odcinek programu „Poza Miastem”. Gospodarstwo od lat współpracuje z WODR i należy do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych WODR.

Pochmurny dzień. Na zdjęciu widoczne są z bliska białe i czerwone kwiaty w gospodarstwie Państwa Grzechowiaków.

Boczniaki, warzywa gruntowe i piękne rośliny w powiecie pleszewskim

Uprawa boczniaków, różnorodnych warzyw gruntowych oraz roślin ozdobnych była tematyką poruszoną podczas nagranie programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu we współpracy z telewizją TVP3 Poznań.

Kobiety oraz mężczyzna w czerwonych fartuchach stoją wokół stołu i pracują ręcznie nad wyrobem sera.

Relacja wideo z warsztatów serowarskich

Relacja z warsztatów serowarskich, które odbyły się w dniach 17-18 maja 2022 roku, w ramach realizacji operacji „Nowoczesne rozwiązania w przetwórstwie żywności”, mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy w zakresie krótkich łańcuchów dostaw i prowadzenia przetwórstwa produktów rolnych na niewielką skalę w gospodarstwie oraz propagowanie innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie żywności.

Pochmurny dzień. Ujęcie z góry na gospodarstwo Państwa Janasów. Widać jezioro, dom oraz stojące koło niego hale gospodarcze.

Innowacyjna wieś - filmy

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do obejrzenia 5 filmów nakręconych w ramach operacji „Innowacyjna wieś”. Filmy przedstawiają ogólne założenia innowacyjnej wsi oraz ukazują nagrodzone i wyróżnione innowacje z konkursu „Innowacyjna wieś”, który był jednym z elementów operacji.

Pochmurny dzień. Na pierwszym planie widać piękny ogród z dobrze przystrzyżonym trawnikiem oraz roślinami. W tle widać halę magazynową przedsiębiorstwa.

Innowacyjna wieś - broszura

Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk innowacyjności na obszarach wiejskich. Wskazuje, że innowacyjnością są nie tylko nowe metody i technologie produkcji, ale także wykorzystanie dawnych, znanych już długo metod, procesów i technologii w nowej formie. Pokazuje, że innowacja na wsi jest często powrotem do tradycji w oparciu o nowe wyzwania i pogłębioną wiedzę. Innowacje tworzą ludzie dla ludzi i wynikają one z ich życia, potrzeby zmian, które mają ułatwić funkcjonowanie i ulepszyć ich życie.

Pochmurny dzień. Na trawie w zagrodzie stoi stado alpak w różnych kolorach.

Zagrody edukacyjne w Wielkopolsce

Wieś znana obecnie nie opiera się jedynie na filarze produkcji rolniczej. Wpływ na nią mają oferowane produkty i usługi, często innowacyjne. Do takich przykładów należy niewątpliwie Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, której ideą jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi z wykorzystaniem zasobów lokalnych (materialnych i niematerialnych). Zagrody edukacyjne są szansą na różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, podniesienie prestiżu zawodu rolnika, wzbogaceniu wiedzy o pochodzeniu żywności, a także zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Publikacja pokazuje, jak w atrakcyjny sposób w Wielkopolskich Zagrodach Edukacyjnych można przekazać wiedzę w tym zakresie, jednocześnie dobrze się bawiąc i obcując ze środowiskiem wsi.