Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Widok z góry na namioty Strefa Innowacji i namioty handlowe podczas Krajowych Dni Pola. Między stoiskami widać ludzi.

Relacja z operacji "Strefa Innowacji – Krajowe Dni Pola 2023”

Realizacja operacji: "Strefa Innowacji – Krajowe Dni Pola 2023”, która odbyła się dniach 3-5 czerwca 2023 roku w Sielinku koło Opalenicy.

Celem operacji było ułatwianie transferu wiedzy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami, rolnikami i wszystkimi podmiotami zainteresowanymi innowacyjnością w rolnictwie. Realizacja operacji umożliwiła wymianę specjalistycznej branżowej wiedzy z obszaru technologii uprawy, ochrony roślin, a także innowacji w obszarze rolnictwa precyzyjnego i wykorzystania cyfryzacji w produkcji rolnej oraz postępu hodowlanego w produkcji zwierzęcej.