Słoneczny dzień. Na polu, w pobliżu kukurydzy, na niewielkim lądowisku stoi dron. W tle widać drzewa.

Innowacje w rolnictwie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga dobrej organizacji pracy i otwartości na innowacje. W 2018 roku pod nazwą „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych)” realizowano operację w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich), która prezentowała następujące zagadnienia: wykorzystanie dronów w rolnictwie, systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, VESPA – aplikacja do ewidencjonowania zabiegów ochrony roślin, AGREGO – programy komputerowe, które pomagają zarabiać więcej w branży rolnej.