Wnętrze hali. Krowy stoją obok siebie i jedzą paszę (zieloną trawę).

Nowoczesne biotechniki rozrodu bydła ze szczególnym uwzględnieniem embriotransferu

Uzyskanie jak największej wydajności stada jest obecnie celem nadrzędnym dla większości gospodarstw mlecznych zarówno w kraju, jak i za granicą. W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu stosuje się przede wszystkim odpowiedni system utrzymania oraz żywienia, a od kilku lat do dyspozycji producentów mleka jest przydatne narzędzie, jakim jest genomowa ocena wartości hodowlanej. Wykorzystanie jej daje możliwość selekcji bydła, co w efekcie przyśpiesza postęp genetyczny w stadzie i obniża koszty produkcji.

Dzięki genotypowaniu wartość hodowlana zwierzęcia jest znana od urodzenia, co pozwala na wczesny wybór jałówek, które zostaną w hodowli i które reprezentują wybrany cel hodowlany przez hodowcę dla jego stada. Mając świadomość, że wartość hodowlana młodej jałówki jest naprawdę wysoka dla cech, które hodowca wybrał jako cel hodowlany swojego stada, warto wykorzystać taka samicę jako dawczynię zarodków, a te przeniesione do biorczyń znacząco pozwolą powiększyć potencjał hodowlany gospodarstwa.

Autorzy:

  • Szymon Bugaj, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
  • dr Eliza Lubiatowska-Krysiak, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR) w Poznaniu ​
  • Justyna Głowacka, WODR w Poznaniu

Do pobrania: Nowoczesne biotechniki rozrodu bydła ze szczególnym uwzględnieniem embriotransferu (plik pdf - 13,4 megabajta)