Pochmurny dzień. Ujęcie z góry na gospodarstwo Państwa Janasów. Widać jezioro, dom oraz stojące koło niego hale gospodarcze.

Innowacyjna wieś - filmy

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu zaprasza do obejrzenia 5 filmów nakręconych w ramach operacji „Innowacyjna wieś”. Filmy przedstawiają ogólne założenia innowacyjnej wsi oraz ukazują nagrodzone i wyróżnione innowacje z konkursu „Innowacyjna wieś”, który był jednym z elementów operacji.

Pochmurny dzień. Na pierwszym planie widać piękny ogród z dobrze przystrzyżonym trawnikiem oraz roślinami. W tle widać halę magazynową przedsiębiorstwa.

Innowacyjna wieś - broszura

Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk innowacyjności na obszarach wiejskich. Wskazuje, że innowacyjnością są nie tylko nowe metody i technologie produkcji, ale także wykorzystanie dawnych, znanych już długo metod, procesów i technologii w nowej formie. Pokazuje, że innowacja na wsi jest często powrotem do tradycji w oparciu o nowe wyzwania i pogłębioną wiedzę. Innowacje tworzą ludzie dla ludzi i wynikają one z ich życia, potrzeby zmian, które mają ułatwić funkcjonowanie i ulepszyć ich życie.

Pochmurny dzień. Na trawie w zagrodzie stoi stado alpak w różnych kolorach.

Zagrody edukacyjne w Wielkopolsce

Wieś znana obecnie nie opiera się jedynie na filarze produkcji rolniczej. Wpływ na nią mają oferowane produkty i usługi, często innowacyjne. Do takich przykładów należy niewątpliwie Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych, której ideą jest popularyzacja rolniczego oblicza wsi z wykorzystaniem zasobów lokalnych (materialnych i niematerialnych). Zagrody edukacyjne są szansą na różnicowanie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich, podniesienie prestiżu zawodu rolnika, wzbogaceniu wiedzy o pochodzeniu żywności, a także zachowaniu dziedzictwa kulturowego wsi. Publikacja pokazuje, jak w atrakcyjny sposób w Wielkopolskich Zagrodach Edukacyjnych można przekazać wiedzę w tym zakresie, jednocześnie dobrze się bawiąc i obcując ze środowiskiem wsi.

W wodzie stoją mężczyźni, którzy łowią karpie. W wodzie znajduje się też metalowa klatka, w której widać ryby.

Akwakultura klasyczna, czyli porozmawiajmy o karpiu

Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się biorą ryby na wigilijnym stole? Odpowiedź „z wody” – oznacza „dobrze”, ale już na kolejne pytanie, „jak długo trwa hodowla wigilijnego karpia?”, znacznie trudnej będzie precyzyjnie odpowiedzieć przeciętnemu konsumentowi. Początki hodowli ryb w stawach związane są ściśle z produkcją karpia.

Na ziemi stoją dwa koguty zielononóżki kuropatwianej. W tle widać bramę i drzewa.

Hodowla i użytkowanie zielononóżek kuropatwianych

Zielononóżki kuropatwiane posiadają szereg cech behawioralnych, przystosowawczych, predysponujących je do chowu ekstensywnego, gdzie główny nacisk kładzie się na wysokie wartości odżywcze i jakość produktów, ale także na szeroko rozumiany dobrostan. Publikacja została poświęcona hodowli i użytkowaniu tej rasy.

Wnętrze szklarni. Ekipa telewizyjna TVP3 Poznań stoi i nagrywa rozmowę z doradcą WODR - mężczyzną w średnim wieku. Za nimi są pnącza z uprawą pomidorów.

Poza miastem – doradztwo i praktyka rolnicza

Celem operacji „Poza miastem – doradztwo i praktyka rolnicza” była wymiana wiedzy na temat nowatorskich rozwiązań w rolnictwie oraz poszerzanie współpracy pomiędzy doradztwem a praktyką rolniczą w województwie wielkopolskim. Realizacja operacji przyczyniła się do aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu tworzenia partnerstw oraz wspierania aktywnego tworzenia sieci kontaktów pomiędzy podmiotami zainteresowanymi oraz wspierającymi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i realizację wspólnych projektów w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Biały królik siedzi na sianie. Za nim widać betonowe ścianki.

Chów królików – podstawowe zasady i warunki utrzymywania

Króliki są najwcześniej udomowionymi zwierzętami spośród zwierząt futerkowych. Wszechstronne kierunki użytkowania oraz niewielkie wymagania sprawiły, że w krótkim czasie króliki zaczęto utrzymywać na całym świecie, we wszystkich warunkach klimatycznych. Najbardziej popularnym celem utrzymywania tych zwierząt, jest pozyskiwanie mięsa o dużych walorach smakowych oraz zdrowotnych.