Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. ​
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnętrze hali. W dużym pojemniki leżą ziemniaki. Nad pojemnikiem widać pochylnię, z której do pojemnika wpadają ziemniaki.

Tysiące ziemniaków oraz setki krów w gospodarstwie rolnym JAGROL

Gospodarstwo rolne JAGROL w Pierzchnie, pod Poznaniem, było kolejnym miejscem, w którym we współpracy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu i telewizji TVP3 Poznań był nagrywany odcinek programu „Poza Miastem”. Gospodarstwo zajmuję się produkcją ziemniaków przemysłowych oraz od lat współpracuje z WODR i należy do Sieci Gospodarstw Demonstracyjnych WODR.

- Posiadamy ziemniaki jadalne, chipsowe i frytkowe, które uprawiamy na areale 400 hektarów. Ziemniak chipsowy jest trudną uprawą, wymagającą dużej wiedzy i doświadczenia - mówi Piotr Duda, dyrektor Gospodarstwa Rolnego JAGROL.

Na podwórku w gospodarstwie stoi mężczyzna, który wypowiada się do mikrofonu. Mikrofon trzyma dźwiękowiec z telewizji. W tle widać budynek oraz maszynę rolniczą.

- Dążymy do ustabilizowania życia glebowego, dojścia do tego, co robili nasi przodkowie i ojcowie - opowiada Paweł Kaczmarek, prezes Gospodarstwa Rolnego JAGROL.

Przed budynkiem roboczym stoi mężczyzna w białej koszuli i jasnym kapeluszu. Wypowiada się do mikrofonu, który trzyma dźwiękowiec.

W gospodarstwie, oprócz uprawy ziemniaków, hodowane jest również bydło mleczne. - Mamy 520 sztuk dojnych i prawie tyle samo młodzieży. Aktualnie jesteśmy w fazie modernizacji fermy i przechodzimy z systemu hal udojowych do wykorzystania robotów udojowych, które pozwalają na trzykrotny dój w ciągu dnia. To bardzo dobra inwestycja - mówi Michał Rybak, zootechnik w Gospodarstwie Rolnym JAGROL.

Przed oborą z krowami stoi mężczyzna w koszulce polo, który wypowiada się do mikrofonu. Przed nim stoi dźwiękowiec w słuchawkach i trzyma mikrofon.

I dodaje: - Każda krowa ma załozony na szyi responder, który przekazuje nam informacje o jej aktywności, wydajności, czasie spożywania przy korycie, ilości paszy zjedzonej przy robocie oraz informacje o zdrowotności wymienia. Dzięki tym informacjom możemy bardzo indywidualnie podchodzić do każdej krowy. Jeśli coś z krową się dzieje, to robot daje nam informację już trzy dni wcześniej, zanim to zauważymy gołym okiem, że coś jest nie tak.

Obora. W zagrodzie znajdują się czarno-białe krowy, które wychylają głowy przez barierkę boksu i jedzą paszę z ziemi.

Odcinek jest dostępny do obejrzenia na stronie internetowej TVP3 Poznań.

Filmy są realizowane w ramach Operacji "Poza miastem - doradztwo i praktyka rolnicza" w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2022-2023 w zakresie SIR.

Celem operacji jest wymiana wiedzy na temat nowatorskich rozwiązań w rolnictwie oraz poszerzenie współpracy pomiędzy doradztwem a praktyką rolniczą w województwie Wielkopolski.