Przy ulu stoi pszczelarz w kombinezonie ochronnym. Trzyma ramkę, na której siedzi rój pszczół. Dookoła są drzewa.

Pszczoły to nie tylko miód

Pszczoły są od wieków istotnym elementem naturalnego ekosystemu człowieka. Są też najważniejszym owadem zapylającym uprawy rolne, które odpowiadają za zapylenie ponad 90% roślin owadopylnych. Pszczoły są jednak bardzo narażone na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i zanieczyszczenia, które natychmiast odbijają się na ich kondycji. Publikacja przybliża zagadnienia dotyczące współczesnej gospodarki pasiecznej: metody i efekty hodowlane produkcji matek, metody zwalczania Varroa destructor i warrozy, postępowanie w przypadku zatrucia pszczół, sposób promowania produktów z własnej pasieki.

Słoneczny dzień. Na polu, w pobliżu kukurydzy, na niewielkim lądowisku stoi dron. W tle widać drzewa.

Innowacje w rolnictwie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga dobrej organizacji pracy i otwartości na innowacje. W 2018 roku pod nazwą „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych)” realizowano operację w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich), która prezentowała następujące zagadnienia: wykorzystanie dronów w rolnictwie, systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, VESPA – aplikacja do ewidencjonowania zabiegów ochrony roślin, AGREGO – programy komputerowe, które pomagają zarabiać więcej w branży rolnej.