Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn. „Lokalne Partnerstwo ds. Wody (LPW)” majaca na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Pierwsza strona publikacji. Na niebieskim tle jest napis "Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wielkopolski".

Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wielkopolski

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach działań związanych z tworzeniem Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) wydał publikację „Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolniczej przestrzeni produkcyjnej Wielkopolski”.

Publikacja ma na celu rozpowszechnienie dobrych praktyk optymalizujących zużycie wody w gospodarstwach i produkcji rolniczej, stosowania odpowiednich zabiegów i agrotechnik, sposobów gromadzenia wody w okresach nadmiaru i wykorzystania w okresach niedoboru.

Książka w sposób metodyczny kompensuje aktualną wiedzę w tym zakresie i obejmuje tematy:

 • Zdolności retencyjne gleb i dynamika uwilgotnienia strefy korzeniowej w sezonie wegetacyjnym w skali pola,
 • Jak zatrzymać wodę na polu?
 • Wpływ agrotechniki na gospodarkę wodną,
 • Nawadniać czy nie nawadniać, dylematy współczesnego rolnictwa,
 • Ciśnieniowe systemy nawadniające w uprawach polowych,
 • Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do nawodnień w rolnictwie,
 • Aktualny stan urządzeń melioracyjnych i możliwości poprawy ich funkcjonowania,
 • Odpływ sterowany jako kompleksowe podejście do tradycyjnych melioracji,
 • Funkcje, planowanie i użytkowanie w gospodarstwie małych zbiorników wodnych,
 • Charakterystyka materiałów budowlanych stosowanych w budowie i remontach urządzeń melioracji wodnych,
 • Uwarunkowania prawne realizacji rolniczych obiektów budowlanych,
 • Wykorzystanie dronów w rolnictwie precyzyjnym oraz we wspomaganiu decyzji nawodnieniowych.

Inicjatywa dotycząca tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) ma na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa. Ideą LPW jest tworzenie sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym, związanymi ze zwiększeniem retencji w różnych jej formach.

Inicjatywa ta jest współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:

Michał Sosiński