Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” aktywnie współpracuje z podmiotami, które są zainteresowane wprowadzaniem nowych rozwiązań w produkcji rolnej

Gospodarstwa demonstracyjne jako narzędzia wspierające transfer wiedzy – część druga

Działalność Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przyczynia się do ułatwienia transferu wiedzy z obszaru naukowego do praktycznego poprzez prowadzenie szkoleń, pokazów i demonstracji, a także udzielanie bezpośredniego doradztwa rolnikom oraz wykonywanie określonych zadań w obszarze pomocy finansowej z funduszy unijnych oraz krajowych.

Biorąc pod uwagę potrzebę upowszechniania dobrych praktyk rolniczych i produkcyjnych, z inicjatywy Ośrodka w 2012 roku utworzono w województwie wielkopolskim sieć gospodarstw demonstracyjnych. Sieć tę stanowią podmioty związane z rolnictwem, takie jak: gospodarstwa działające przy instytucjach naukowych, grupy producenckie, indywidualni rolnicy o różnym profilu produkcyjnym. Różnorodność gospodarstw stanowi doskonały warsztat do wdrażania innowacji z nauki do praktyki rolniczej.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” aktywnie współpracuje z podmiotami, które są zainteresowane wprowadzaniem nowych rozwiązań w produkcji rolnej.

Prezentowane filmy przedstawiają wzorowo działające gospodarstwa demonstracyjne, które w sposób znaczący wspierają transfer wiedzy.