Na białym tle widnieją cztery logotypy: Unii Europejskiej, Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Zdjęcie ilustracyjne. Kropla wody rozpryskuje się o płaską powierzchnię wody.

Wieloletni plan na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla powiatów województwa wielkopolskiego

Zgodnie z ustaleniami ze spotkań z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) pod koniec roku został opracowywany dla wszystkich 31 powiatów „Wieloletni plan na rzecz gospodarki wodą w rolnictwie dla powiatów województwa wielkopolskiego. Plan rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022-2030 w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie wielkopolskim”, dotyczący zebranych potrzeb inwestycyjnych w zakresie zwiększenia retencji na obszarach rolniczych w powiatach.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach działań inicjujących powstanie LPW udostępnia przedmiotowy dokument zbiorczy w celu zapoznania się z nim przez zainteresowanych Partnerów LPW.

W pierwszym kwartale 2022 roku nasz Ośrodek zorganizuje kolejne spotkania online LPW w poszczególnych powiatach w celu przeanalizowania zgłoszonych potrzeb i ustalenia priorytetyzacji przyszłych inwestycji, które mają zostać sfinansowane m.in. z Krajowego Planu Odbudowy.

Do pobrania:

Michał Sosiński