Zdjęcie ilustracyjne. Na stole leżą dokumenty, które są podpisywane przez mężczyznę w marynarce.

Piąty nabór wniosków w ramach działania „Współpraca”

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach działania „Współpraca” na Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw. Nabór zostanie przeprowadzony od 31.12.2021 roku do 31.01.2022 roku.

Przystępując do naboru należy pamiętać o obowiązku zawiązania grupy operacyjnej. Grupa powinna składać się z minimum 5 rolników, którzy prowadzą działalność rolniczą:

  • w ramach dostaw bezpośrednich lub
  • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej lub
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego lub
  • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lub
  • wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy Prawo przedsiębiorców w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa operacyjna może uzyskać maksymalnie pomoc w wysokości 325 000 zł.

Na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa znajdują się szczegółowe informacje o naborze wniosków na Tworzenie Krótkich Łańcuchów Dostaw w ramach działania „Współpraca”.