W centralnej części zdjęcia widać betonowy okrągły zbiornik. Obok niego stoi traktor z dołączoną cysterną.

Biogazownie rolnicze – do czego służą i czy warto je posiadać?

Jaką rolę odgrywają biogazownie rolnicze i czy warto je posiadać w swoim gospodarstwie? Na te pytania szukaliśmy odpowiedzi w kolejnym odcinku programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, we współpracy z telewizją TVP3 Poznań.

Słoneczny dzień. Na zdjęciu widoczne jest pole pełne upraw. W tle widoczne są drzewa.

Dzień Przedsiębiorcy Rolnego

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu serdecznie zapraszają 18 listopada 2021 roku o godzinie 10.00 na konferencję online pod hasłem „Innowacyjność i współpraca kluczem do poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych”, która będzie odbywała się w ramach Dnia Przedsiębiorcy Rolnego.

Pochmurny dzień. Zielony ciągnik rolniczy z przyczepioną do niego wielką niebieską maszyną do prac rolniczych stoi na polu.

Precyzyjne rolnictwo oraz uprawa rabarbaru i roślin ozdobnych

Rolnictwo precyzyjne, uprawa rabarbaru oraz uprawa roślin ozdobnych były głównymi tematami drugiego programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu we współpracy z telewizją TVP3 Poznań.

Słoneczny dzień. Na zaoranym polu stoi czerwony ciągnik rolniczy z podczepioną do niego od tyłu maszyną do orania.

Wyniki konkursu „Innowacyjna wieś”

Konkurs „Innowacyjna wieś” organizowany przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu został zrealizowany w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Grafika składająca się z dwóch zdjęć obok siebie. Po lewej stronie widać grupę mężczyzn stojących na trawie, a po prawej dwóch mężczyzn stojących na podeście nad rzeką.

Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie

W ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) mających na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, zorganizowano w dniach 19-20.10.2021 roku wyjazd studyjny "Dobre praktyki melioracyjne i gospodarki wodnej w wielkopolskim rolnictwie" dla 50 osób.

Wnętrze szklarni. Skrzynka z czerwonymi pomidorami malinowymi stoi pod pnączami, na których rosną pomidory.

Więcej ciepła w szklarni przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody? To możliwe!

W jaki sposób można zwiększyć efektywność cieplną szklarni przy wykorzystaniu mniejszej ilości wody? Czy w październiku mogą być świeże i smaczne truskawki oraz jak uprawiać pomidory malinowe? Tego możecie dowiedzieć się z odcinka programu „Poza Miastem”, który powstał z inicjatywy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, we współpracy z telewizją TVP3 Poznań.

Na zdjęciu widoczne są kobiety siedzące przy stole w gospodarstwie Aleksandry i Mieczysława Babalskich. Na środku stoi biała kartka z informacją o realizacji operacji.

Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę

Wyjazd studyjny „Rolniczy handel detaliczny i przetwórstwo żywności na niewielką skalę” dla grupy mieszkańców obszarów wiejskich z terenu powiatu wągrowieckiego odbył się 14 września 2021 roku. Wyjazd został zorganizowany dzięki środkom „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” i miał na celu podniesienie wiedzy w zakresie rolniczego handlu detalicznego i oraz powadzenia w gospodarstwie przetwórstwa produktów rolnych na niewielką skalę, a także propagowanie innowacyjnych rozwiązań w przetwórstwie żywności.

Grafika ilustracyjna. Na stole leży laptop, przy którym siedzi kobieta widoczna od szyi do dłoni. Kobieta pracuje przy laptopie.

Szkolenia online „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”

W ramach tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) mających na celu zainicjowanie współpracy oraz stworzenie sieci kontaktów między lokalnym społeczeństwem, a instytucjami i urzędami w zakresie gospodarki wodnej na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, zorganizowano w miesiącach lipcu i wrześniu cykl szkoleń online „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”.

Pochmurny dzień. Stado krów stoi na błotnistym podłożu.

Innowacje w hodowli bydła – relacja z wyjazdu studyjnego

Zespół Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zorganizował dwudniowy wyjazd studyjny (07-08.09.2021) w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 pod nazwą „Innowacje w hodowli bydła” przeznaczony dla rolników oraz jednostek zajmujących się chowem i hodowlą bydła mlecznego oraz mięsnego. Operacja miała na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat aktualnych innowacyjnych rozwiązań w chowie i hodowli bydła.

Wnętrze pomieszczenia. Kobieta w średnim wieku - Wiesława Nowak - stoi przed mównicą z logo WODR. W tle widać prezentację na telebimie i napis "Lokalne Partnerstwa ds. Wody".

Konferencja o Lokalnych Partnerstwach do spraw Wody

W dniach 8-9 września 2021 roku w miejscowości Niemierzyce zorganizowana została Konferencja dla 50 osób oraz online „Współczesne uwarunkowania i wyzwania gospodarowania wodą w rolnictwie”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach działań edukacyjno- informacyjnych dla tworzonych Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW) - operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.