Logotyp sir.jpg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja realizowana przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu współfinasowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

fragment okładki miesięcznika

Mączka owadzia

Innowacyjne źródło białko w żywieniu zwierząt.

Artykuł, który powstał w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie SIR można przeczytać tutaj: Pobierz ARTYKUŁ (pdf, 5,17Mb) 

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wsparł rozwój technologii pozyskania mączki owadziej uczestnicząc w projekcie pn. „Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną”.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie www.agroinsect.pl