W kojcu w oborze znajdują się trzy brązowe cielęta. Dwa stoją zwrócone przodem do siebie, a jedno leży.

Czy korekcja racic u bydła jest ważna?

Początek wiosny to czas dla hodowców bydła na dokładne sprawdzenie stanu zwierząt przed wypuszczeniem ich na pastwisko. Jednym z elementów pielęgnacji jest korekcja racic, a niedbałość w tym przypadku może prowadzić do poważnych schorzeń i zmniejszonej wydajności.

Koń o ciemnym umaszczeniu stoi na trawie i je zieleninę. Widać go od frontu.

Systemy utrzymania koni

System utrzymania koni powinien być funkcjonalny dla właściciela oraz spełniać wszystkie potrzeby zwierząt. Podejmując decyzję posiadania koni, które są istotami z silnie rozwiniętym instynktem stadnym, należy uwzględnić ich wymagania dotyczące ruchu, kontaktów społecznych, dostępu do świeżego powietrza, światła oraz odpowiedniego żywienia.

Zbliżenie na przód brązowej świni, która stoi na błocie.

Wpływ bioasekuracji na ograniczenie transmisji chorób w stadzie

Współczesny chów i hodowla zwierząt opiera się na wielu elementach, z których zapewnienie odpowiedniego statusu zdrowotnego utrzymywanych zwierząt jest jednym z najważniejszych, gdyż nie tylko spełnia wymogi dobrostanu, ale gwarantuje produkcję żywności wysokiej jakości.

W zagrodzie w chlewie znajduje się kilka różowych świń.

Informacja dotycząca obszarów występowania afrykańskiego pomoru świń

Afrykański pomór świń (ASF) to wirusowa choroba zakaźna świń domowych oraz przedstawicieli świniowatych, w tym dzików, guźców i świń rzecznych. Choroba cechuje się dużym rozprzestrzenianiem i wysoką śmiertelnością, dlatego podlega obowiązkowemu zgłaszaniu i stosowaniu określonych wytycznych.

Czarno-biała krowa stoi w kojcu w oborze, widać ją od przodu.

Wpływ żywienia paszami objętościowymi na wydajność krów mlecznych

Obecnie w Polsce około 91% pogłowia krów mlecznych to zwierzęta rasy holsztyńsko- fryzyjskiej, charakteryzujące się wysokim potencjałem genetycznym i produkcyjnym. Zwierzęta w żywieniu wymagają pasz objętościowych o bardzo dobrej jakości, wysokiej wartości odżywczej, zapewniającej wysoką koncentrację energii i spełniającej normę sanitarno-higieniczną. Ma to decydujący wpływ na efekty produkcyjne i opłacalność produkcji mleka.

Zbliżenie na pyski dwóch krów, które sięgają z kojca po paszę.

Efektywne żywienie bydła opasowego

Jednym z ważniejszych czynników w opasie bydła jest prawidłowe żywienie. Decyduje ono zarówno o wynikach produkcyjnych, jak i jakości mięsa. Zbyt intensywne karmienie bydła może powodować nadmierne odkładanie tłuszczu, natomiast zbyt niskie dawki pokarmowe wpływają negatywnie na tempo wzrostu i umięśnienia.

Stado świń o jasnym umaszczeniu w ciemne plamy. Wypasane jest na polu.

Sytuacja epizootyczna afrykańskiego pomoru świń w powiecie kępińskim

Afrykański pomór świń, czyli ASF (z języka angielskiego African Swine Fever) to zakaźna choroba wirusowa o szybkim rozprzestrzenianiu. Dotyka ona świnie domowe, świniodziki oraz dziki i cechuje się niemal stuprocentową śmiertelnością zakażonej jednostki. Choroba pojawiła się już w wielu obszarach Polski, między innymi w powiecie kępińskim.