Boks z bydłem mięsnym. Na pierwszym planie są dwie sztuki - czarno-biała i biało-brązowa. Widać z bliska ich pyski.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu produkcji zwierzęcej

Innowacyjność w zakresie produkcji zwierzęcej przejawia się na każdym etapie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich. Od liczby zwierząt w gospodarstwach rolnych zależy rozwój polityki żywnościowej. Ważne jest, aby utrzymywać odpowiednią proporcję pomiędzy produkcją roślinną a zwierzęcą – to bowiem kształtuje sposoby użytkowania łąk i pastwisk. Co najważniejsze, od wielkości produkcji zwierzęcej zależy poziom dochodów gospodarstw rolnych.

W gospodarstwach rolnych zajmujących się produkcją zwierzęcą to innowacje w zakresie zautomatyzowania są najbardziej pożądane, ponieważ pozwalają na zmniejszenie nakładów pracy. W przypadku bydła jest to na przykład obora wyposażona w robota udojowego, chłodnię do mleka, podgarniacz do pasz i zgarniacz obornika.

Nowoczesne urządzenia

Zamienienie tradycyjnego dojenia krów pracą własnych rąk lub z pomocą dojarki mechanicznej na robota udojowego posiada wiele zalet. Ta najważniejsza dla rolnika to zmniejszenie obciążenia fizycznego. Nienaturalna pozycja przy dojeniu krów powoduje schorzenia szyi, ramion i pleców. Dodatkowo stężenie amoniaku i wilgoci, zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne nie sprzyjają komfortowi pracy przy dojeniu krów. Kolejną zaletą wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań przy dojeniu krów, jest możliwość skrócenia czasu doju. Pożądane jest aby unikać tak zwanego „pustodoju”. Zbyt długie pozostawienie urządzenia udojowego na strzykach, po zakończonym oddawaniu mleka przez krowę, może powodować mastitis, a nawet uszkodzenie zwieracza strzykowego i zniekształcenie wierzchołka. Z tego powodu wprowadzanie nowych rozwiązań jest bardzo ważne dla komfortu dojarza i krów między innymi poprzez skrócenie czasu doju.

Kolejne urządzenie, które wpływa na wygodę rolnika przy pracy w gospodarstwie rolnym są roboty, które poruszają się wzdłuż wyznaczonej trasy i podgarniają paszę zwierzętom, a przy tym kontrolują jakość paszy. Dzięki robotom, krowy mają stały dostęp do paszy, a przez to zmniejsza się zjawisko przekarmienia lub niedożywienia tych zwierząt. Na pracy tego robota korzystają również rolnicy, którzy nie muszą siłą własnych rąk dostarczać pożywienia krowom. Zaoszczędzają więc swoje zdrowie i czas, który musieliby poświęcić na doglądanie do krów oraz podgarnianie paszy.

Następną innowacją, która świetnie się sprawdza w gospodarstwie rolnym, jest podłoga rusztowa w oborze. Chodzi tutaj o utrzymanie czystości dzięki robotowi, który oczyszcza podłogę z odchodów poprzez regularne zmiatanie ich do otworów rusztu (do strefy gnojowej). Przy tym rozwiązaniu również główną zaletą jest oszczędność czasu.

Nowoczesnym rozwiązaniem z zakresu produkcji zwierzęcej jest również zastosowanie termowizji. W ten sposób można w łatwy sposób kontrolować stan ocieplenia budynków gospodarskich. Dzięki odpowiedniej dokumentacji strat ciepła, rolnik może dokonać niezbędnych napraw w budynkach. W ten sposób zostaną ograniczone ubytki termiczne i wydatki finansowe rolnika. Termowizja może również zostać wykorzystana do znalezienia zaginionego zwierzęcia lub stada w nocy.

Przykładem technologicznego nowego rozwiązania w zakresie żywienia zwierząt jest stosowanie systemu TMR lub PMR. Chodzi tutaj o zwiększenie efektywności wykorzystania paszy, przy zmniejszeniu pracochłonności w zakresie przygotowania i zadawania paszy.

W rolnictwie, oprócz wyżej opisanych przykładów zastosowania innowacyjnych rozwiązań z zakresu produkcji zwierzęcej, można wymienić również ocenę zachowania lokomocyjnego, pokarmowego zwierząt oraz wykrywanie rui lub zbliżającego się wycielenia. Rolnik jest w stanie ocenić stan fizjologiczny, zdrowotny i kondycji zwierząt. Dzięki tym informacjom może łatwiej zorganizować wypas zwierząt, a przy tym zadbać o ich dobrostan. Poprzez wykorzystanie innowacji w swoim gospodarstwie, rolnik jest w stanie wykryć wiele chorób i zaburzeń, na przykład związanych z kończynami, wymieniem czy metabolizmem zwierząt.

Aktualnie jesteśmy w takim momencie, kiedy wprowadzana jest nowa generacja sieci bezprzewodowej 5G. Mimo wielu opinii, tych pozytywnych i mniej przychylnych, to jedno wiadomo na pewno, że przyniesie nam ona wielką rewolucję.

Sieć 5G pozwoli na kontrolowanie stanu zdrowia i położenia zwierząt. Rolnik będzie miał dostęp do informacji, kiedy jest odpowiedni moment na dojenie krów. Sieć 5G ułatwi kontrolę jakości produktów otrzymanych z upraw i hodowli, a to zdecydowanie jest z pożytkiem zarówno dla konsumentów jak i dla środowiska.

Magdalena Szymańska