W zagrodzie na błocie znajdują się małe prosięta. Są blisko obiektywu i wypełniają cały kadr. Ryjki mają umorusane ziemią.

Polska jako obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń

Od 5 czerwca 2023 roku terytorium Polski jest oficjalnie uznane przez Komisję Europejską za obszar wolny od zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń (ADV). Jest to najwyższy status zdrowotny, jaki może zostać przyznany państwu członkowskiemu w odniesieniu do tej choroby.

Słoneczny dzień. Na polanie obok krzaków stoi koń, widać go od boku.

Zasady bezpieczeństwa w pracy przy koniach

Fizyczna praca w sektorze rolniczym niesie ze sobą podwyższone ryzyko kontuzji oraz poważnego uszczerbku na zdrowiu. Z jednej strony jest ona ściśle powiązana z koniecznością obsługi maszyn rolniczych (przeważającej w ukierunkowanych na produkcję roślinną gospodarstwach) zaś z drugiej (w przypadku gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej) rolnik dodatkowo każdego dnia musi zmagać się z profesjonalną obsługą poszczególnych gatunków zwierząt.

Zbliżenie na małe kurczęta chodzące po ziemi.

Bioasekuracja w gospodarstwie rolnym w kontekście występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków

Ptasia grypa to choroba wywołana przez wirus, który głównie atakuje ptaki, ale może być również niebezpieczny dla ludzi. W przypadku hodowli drobiu, zapobieganie i kontrolowanie tej choroby jest niezwykle ważne, zarówno dla zdrowia ptaków, jak i dla zdrowia ludzi, którzy mogą mieć kontakt z zarażonymi ptakami lub ich produktami.

Na łące stoi brązowa krowa oraz dwa brązowe cielęta. Widać je od przodu.

Żywienie bydła opasowego

Jednym z najważniejszych elementów technologii chowu bydła opasowego jest żywienie. Jest to czynnik, który w znacznej mierze decyduje o efektywności i kosztach produkcji w gospodarstwach utrzymujących bydło opasowe. Nowoczesne żywienie bydła opasowego powinno opierać się na prawidłowo zbilansowanych i dostosowanych do zmieniającego się zapotrzebowania zwierząt dawkach pokarmowych.

Trzy młode cielęta stoją na sianie w kojcu. Na sianie leży jeszcze jedno cielę.

Żywienie cieląt rasy mlecznej i mięsnej

Najważniejszą sprawą w chowie bydła jest odchów cieląt, który stwarza podstawy do tego, aby przyszła krowa miała dużą wydajność mleczną bez uszczerbku na jej zdrowiu. Dobra sprawność fizyczna ma znaczący wpływ na zdrowie, długowieczność, płodność czy łatwość porodów.

Zagroda w oborze. Przez pręty wychyla się cielak, jego łeb widać od przodu i zajmuje on większość kadru. W obu uszach ma kolczyki.

Higiena doju bydła

Udój bydła to bardzo skomplikowany proces. Składa się na niego wiele czynników, które wpływają na jakość ostateczną surowca, jakim jest mleko. Podstawowymi czynnikami wpływającymi na jakość mleka to przede wszystkich higiena doju i dobrostan zwierząt.

Dwa konie na łące schylają się i jedzą trawę.

Informacje dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji koniowatych

Zgodnie z nowymi przepisami, prowadzenie centralnej bazy danych obejmującej między innymi koniowate, zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.