Bydło mięsne o jasnym umaszczeniu idzie ścieżką z obory. Widać je od przodu.

Co powinniśmy wiedzieć o wypasie bydła?

Wypas bydła w dzisiejszych czasach nie jest zbyt popularny, mimo że ma on wiele zalet. Warto do niego wrócić zarówno z przyczyn ekonomicznych, jak i dla zapewnienia dobrostanu zwierzętom. Wypas podnosi również walory wsi i stwarza swego rodzaju atrakcje, które były na porządku dziennym jeszcze kilkanaście lat temu, a obecnie są prawie niespotykane.

W oborze na ściółce stoi biało-czarny cielak z żółtymi kolczykami na uszach. Widać go od przodu.

Zmiany w zasadach rejestrowania i oznakowania zwierząt

Nowa ustawa o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt wchodzi w życie 6 stycznia 2023 roku. Zmiany spowodowane wprowadzeniem tych przepisów dotyczą przede wszystkim katalogu gatunków objętych obowiązkiem ewidencjonowania, zasad i terminów dokonywania zgłoszeń, a także wyboru środków identyfikacji. Oprócz tego paszporty bydła będą służyć dokumentowaniu wyłącznie przemieszczeń zagranicznych, a podstawową drogą informowania o zdarzeniach ma się stać aplikacja IRZplus.

Na zaśnieżonym polu stoi stado jasnych krów. Wszystkie zwrócone są przodem i patrzą przed siebie.

Dobrostan zwierząt gospodarskich pod kątem termicznym

W okresie jesienno-zimowym kwestia zapewnienia zwierzętom odpowiedniego komfortu termicznego stanowi szczególne wyzwanie. Zbagatelizowanie aspektów związanych ze zdolnością walki z niskimi temperaturami może wpłynąć na obniżenie wydajności mlecznej lub mięsnej zwierząt bądź doprowadzić do występowania chorób, które mogą wyłączyć zwierzęta na pewien czas z pracy. To zaś w znacznym stopniu negatywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną rolnika.

Wnętrze dużej obory. Po obu stronach są zagrody z bydłem mięsnym. Przed zagrodami leży ścieżka paszy.

Parametry mikroklimatu w oborze

Mikroklimat w ujęciu zoohigienicznym jest całokształtem fizycznych i chemicznych właściwości powietrza w budynkach inwentarskich, zasiedlonych przez zwierzęta. Wszystkie części składowe mikroklimatu wywierają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu, produkcyjność oraz zachowanie dobrego stanu zdrowia zwierząt.

W zagrodzie w oborze stoją dwie krowy, które wystawiają łeb przez kraty. Przed nimi leży stos paszy.

Nowe technologie w produkcji zwierzęcej

Produkcja zwierzęca jest istotną częścią rolnictwa. Chów i hodowla zwierząt pozwalają rolnikom i hodowcom na wyprodukowanie żywca, mleka i jaj w bardzo dobrej jakości, z których zakłady mięsne, przetwórcze oraz mleczarnie produkują zdrową i smaczną żywność. Coraz większą rolę w produkcji odgrywają nowe technologie, które wyznaczają standardy.

Zbliżenie na małe kurczęta chodzące po ziemi.

Przydomowy chów drobiu

Rolnictwo w Polsce ze względu na warunki środowiskowe, geograficzne i społeczne jest szczególnie predysponowane do podjęcia i rozwinięcia produkcji zwierzęcej, w tym przydomowego chowu drobiu.

Na dużym trawiastym wybiegu chodzą kury.

Ekologiczna produkcja zwierzęca

Produkcja zwierzęca metodami ekologicznymi jest bardzo wymagająca i ściśle powiązana z dostępem do ziemi. Decydując się na taką produkcję należy spełnić kilka podstawowych warunków, takich jak: dobór ras i obsada zwierząt, utrzymanie, żywienie, higiena i profilaktyka.