Chroń gospodarstwo przed wirusem

Prezentujemy materiały informacyjne zwiększające świadomość społeczną w zakresie zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń (ASF), udostępnione przez Wojewódzkiego Inspektora Weterynaryjnego do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.

W związku ze stwierdzeniem w Wielkopolsce ognisk ASF, ważne jest uświadomienie i przypomnienie zasad ochrony przed wirusem ASF. Prezentujemy materiały informacyjne, z możliwością ich pobrania i wydrukowania.