Zagroda w oborze. Przez pręty wychyla się cielak, jego łeb widać od przodu i zajmuje on większość kadru. W obu uszach ma kolczyki.

Stres cieplny u bydła mlecznego

Podczas gorących dni krowa pobiera znacznie mniej pokarmów. Zmniejsza się ilość przyjmowanych składników pokarmowych potrzebnych w cyklu rozwojowym, co może powodować problemy zdrowotne w stadzie. Jak temu zapobiegać?

Jednym z poważnych problemów zdrowotnych, jakie możemy zaobserwować w stadzie jest zmniejszenie płodności, niższy wskaźnik zacieleń, a nawet niezawiązanie się zarodka lub poronienie. Ruje u krów są wówczas niewyraźne i skrócone.

Podczas ciepłych dni podawany pokarm musi być zbilansowany. W upały powinniśmy podawać pasze, które w swojej strukturze zawierają więcej paszy treściwej oraz kiszonki z kukurydzy. Należy jednak pamiętać, żeby z dawni całkowicie nie wyeliminować włókna.

Ważne jest, żeby w okresie cieplnym pasze miały dużą zawartość energii, tak aby uniknąć kwasicy ketonowej w stadzie. Trzeba też pamiętać o dostarczeniu tłuszczu, który zmniejsza produkcję ciepła w organizmie. Dodając tłuszcze do dawki pokarmowej należy pilnować, żeby ilość tłuszczów nie przekraczała 4% suchej masy. W okresie wysokich temperatur należy pamiętać także, aby w dawce pokarmowej nie przesadzić z białkiem. Zbyt duża zawartość białka w pokarmie może spowodować obniżenie wydajności mleka.

Sposoby na stres cieplny u krów

Wentylacja

Wentylacja powinna zostać umieszczona nad legowiskami i stołem paszowym. Dzięki temu można obniżyć temperaturę do poziomu 19 stopni Celsjusza. Należy pamiętać o usunięciu wszelkich przedmiotów i przeszkód, które mogą zaburzyć i utrudnić przepływ wymiany powietrza. Przy wyborze wentylatora warto wziąć pod uwagę, żeby wysokość wlotków wynosiła minimum 2 metry, a szczelina kalenicowa miała minimum 15 centymetrów na każde 10 metrów szerokości obory.

Dostęp do wody

Należy stosować duże i otwarte poidła. Trzy razy na dobę powinno się kontrolować czystość wody. Każda krowa powinna mieć minimum 7 centymetrów dostępu do poidła, a przepływ wody w poidle powinien wynosić 20 litrów na minutę.

Zraszacze wodne

Zraszacze wodne można zamontować na korycie paszowym w taki sposób, żeby zapobiec spływaniu wody po szczykach. Najlepiej umieścić je 40 centymetrów nad drabiną paszową. Można do tego wykorzystać plastikową rurę i zamontować na niej dysze eżektorowe w odległości około dwóch metrów od siebie. Rytm zraszania powinien być regularny - 1 minuta zraszania i później 5 minut przerwy.

W upalne dni przede wszystkim trzeba pamiętać o higienie panującej w oborze, chociażby zwalczaniu much. Powinno się unikać przepełnienia obory. Świetliki na owady powinny zostać umieszczone wysoko, aby ciepło z lampy nie ogrzewało zbytnio zwierząt.

Anna Losiak