Wybierz szkolenie w ramach interwencji

Szkolenia podstawowe dla rolników

Interwencja I.14.1. Doskonalenie zawodowe rolników, w ramach PS WPR 2023-2027  

Moduł I.4.6 Ekoschemat

Moduł I.4.6 Ekoschemat - Dobrostan zwierząt

Szkolenia w zakresie efektywności

Szkolenia w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa rolnego