Moduł I.14.1.1 Szkolenia podstawowe dla rolników

Zapisz się na szkolenia!

Doskonalenie zawodowe rolników Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 wdrażanych jest wiele nowych działań dedykowanych rolnikom m. in. interwencja I. 14. 1 Doskonalenia zawodowego rolników, w zakresie której realizowane są m.in. I.14.1.1 szkolenia podstawowe dla rolników.

Celem planowanych szkoleń jest zapewnienie przepływu wiedzy i informacji w zakresie rozwoju gospodarstw rolnych poprzez realizację szkoleń podstawowych, co przyczynia się do realizacji celu przekrojowego, polegającego na modernizacji sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania.

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu będzie realizował operację poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń podstawowych dla ostatecznych odbiorców na obszarze województwa wielkopolskiego.

Szkolenia realizowane będą w 6 etapach w latach 2024-2029 na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Zakres tematyczny szkoleń

  1. Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt
  2. Ekoschemat - Dobrostan zwierząt
  3. Normy i wymogi warunkowości
  4. Współpraca rolników
  5. Zakwaszenie i wapnowanie gleb
  6. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi takimi jak: woda, gleba, powietrze, klimat w kontekście wdrażania interwencji PS WPR na lata 2023–2027 „Inwestycje przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu”.

Do kogo skierowane są szkolenia PS-WPR

Szkolenia skierowane są do: rolników, młodych rolników (osoby, którym przyznano pomoc
 w ramach interwencji I.11 „Premie dla młodych rolników” realizowanej w ramach PS WPR 2023-2027), małżonków rolników, domowników rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Szczegółowe programy szkoleń znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapisów u Doradcy Rolniczego z Twojego terenu.

Szkolenia realizowane są w ramach Interwencja I.14.1. „Doskonalenie zawodowe rolników”, 
Moduł 1 „Szkolenia podstawowe dla rolników” (I.14.1.1).
Szkolenia dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego 
dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jednostka realizująca szkolenia: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Poznaniu