Moduł I.4.6 Ekoschemat - Dobrostan zwierząt

Sprawdź dostępne szkolenia

Szkolenie dla rolników pn. „Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wszystkich rolników realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt, którzy zgodnie z ustawą o PS WPR 2023-2027 zobowiązani są do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, po którym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Wymóg ten obowiązuje od 2024 roku.

Szkolenie dostępne jest w formie:

  • Szkolenie ekranowe (elearningowego) na stronie: e-learning
    Ważna informacja: Prosimy o wybór województwa zgodnie z miejscem zamieszkania. Po zakończeniu szkolenia prosimy o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Pozostałe dostępne formy:

Po ukończeniu szkolenia otrzymane / pobrane zaświadczenie należy załączyć do swojego indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zaświadczenie można dołączyć do wniosku lub po terminie składania wniosków w korespondencji z ARiMR z dopisanym nr sprawy (wymagane) najpóźniej do 14 marca 2025 roku.