Przezroczyste zlewki i fiolki chemiczne stoją obok siebie. Mają napisy określające pojemność.

Bioaktywne peptydy pochodzące z białek żywności

Peptydy to organiczne związki powstające z połączenia dwóch lub więcej cząstek aminokwasów wiązaniem peptydowym, czyli połączeniem cząsteczek peptydów i aminokwasów. Wyróżniamy peptydy aktywne i bioaktywne, które mają znaczący wpływ na organizm człowieka.

Przy biurku siedzi osoba, której nie widać twarzy i pracuje na laptopie. Obok ma postawiony kubek, a z drugiej strony notatki.

Marketing internetowy oraz sprzedaż produktów żywnościowych

Prowadzenie sprzedaży bez marketingu często przynosi niewielkie efekty, bo klienci nie mają wiedzy na temat istnienia produktu i danej marki. Postęp technologiczny i dostępność cyfrowych narzędzi na rynku sprawiły, że reklama przeniosła się do Internetu, dzięki czemu jest prosta, a przy tym relatywnie tania. Ten trend dostrzegli również rolnicy, którzy coraz częściej przenoszą biznes do sieci.

Zbliżenie na trzy pomidory na gałązce. Widać na nich krople wody.

Stosowanie pestycydów - za czy przeciw?

Pestycydy to termin bardzo ogólny, ponieważ obejmuje ogromną grupę związków chemicznych, które służą do niszczenia organizmów uznanych za szkodliwe. Związki te są wprowadzane do środowiska świadomie i pod kontrolą, przyczyniając się do polepszenia jakości warzyw i owoców. Niestety, mogą jednocześnie stwarzać śmiertelne zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Wąski kadr na zeszyt, na którym leży paragon, a obok kalkulator. Na paragonie oparta jest dłoń, między palcami znajduje się ołówek.

Zmiany w rozliczeniu podatku VAT w roku 2022

Wraz z początkiem 2022 roku zmieniły się zasady rozliczania podatku od towarów i usług. Część produktów została objęta zerową stawką, z kolei przy innych obniżono procent. Nowością są również zasady dotyczące płatności oraz rachunków bankowych.

Zbliżenie na mały stos młodych ziemniaków, który znajduje się na ziemi.

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka oraz agrofagi kwarantannowe

Ziemniak to gatunek, który w Polsce ma duże znacznie gospodarcze. Często jest uprawiany na małych i dużych powierzchniach, na potrzeby własne czy sprzedaż, dlatego też bardzo ważna jest kontrola zdrowotności sadzeniaków, będących w obrocie, aby nie dopuścić rozprzestrzeniania się patogenów kwarantannowych.

Szeroki kadr na zielone pole, przez roślinność przebijają się fragmenty gruntu. Na horyzoncie widać drzewa.

Obowiązkowa dokumentacja w programie azotanowym

Program azotanowy to uproszczona nazwa rozporządzenia, które określa sposób działania w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami. Gospodarstwa muszą stosować się do jego wymogów, a co za tym idzie, dbać o stosowną dokumentację. Zaniechanie może skutkować karami finansowymi.

Zbliżenie na przód brązowej świni, która stoi na błocie.

Wpływ bioasekuracji na ograniczenie transmisji chorób w stadzie

Współczesny chów i hodowla zwierząt opiera się na wielu elementach, z których zapewnienie odpowiedniego statusu zdrowotnego utrzymywanych zwierząt jest jednym z najważniejszych, gdyż nie tylko spełnia wymogi dobrostanu, ale gwarantuje produkcję żywności wysokiej jakości.