W błocie na podwórku stoją dwie małe kozy. Jedna biała, a druga biało-czarna.

Sposoby ograniczania emisji amoniaku ze źródeł rolniczych

Obecnie gospodarstwa rolne stoją przed wieloma wyzwaniami i to nie tylko związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa żywności coraz większej liczbie ludności. Rolnictwo także silnie oddziałuje na środowisko naturalne, co aktualnie ma wielkie znaczenie w obliczu kryzysu klimatycznego oraz konieczności ograniczania emisji gazów cieplarnianych, w tym amoniaku.

Zbliżenie na żółte kwiaty rosnące na drzewie.

W marcu jak w garncu

Marzec to miesiąc radosny, ponieważ dni są coraz dłuższe i cieplejsze, przyroda budzi się do życia, a ludzie zyskują nową energię. Jest to głównie okres Wielkiego Postu i przygotowań do Świąt Wielkanocnych, ale też czas tradycji związanych z nadejściem wiosny.

Nad żółtym polem górują wiatraki od energii odnawialnej.

Zmiany klimatu – wpływ na środowisko i rolnictwo

Rolnictwo oddziałuje zarówno na klimat, jak i klimat wpływa na rolnictwo. Podczas prac rolniczych często jest wytwarzana emisja dwutlenku węgla, która ma szkodliwy wpływ na atmosferę. Na szczęście powstaje coraz więcej innowacji opartych na wykorzystaniu bioproduktów, które ograniczają ten negatywny aspekt.

Rząd uprawy. Roślina ma duże zielone liście wyrastające tuż nad glebą.

Znaczenie bioróżnorodności gleby

Gleba jest warstwą skorupy ziemskiej o bardzo złożonej strukturze. Zawiera wiele organizmów, które wpływają na jej stan oraz kondycję. To wszystko składa się na pojęcie bioróżnorodności, którą należy utrzymywać w celu zachowania jak najlepszych korzyści dla ekosystemu.

Zielone pole, w części zaorane. Na horyzoncie widać las.

Systemy uprawy gleby

We współczesnym rolnictwie mechaniczna uprawa gleby, obok nadrzędnej funkcji zapewnienia roślinom właściwych warunków do wegetacji i wysokiego plonowania, powinna sprzyjać intensyfikacji życia biologicznego w warstwie ornej i podglebiu. Istnieją różne systemy uprawy gleby, które pomagają osiągnąć taki efekt.

Pole kukurydzy. Z bliska widać dojrzewające kolby na wysokich łodygach.

Szkodniki występujące w kukurydzy oraz metody ich zwalczania

Nie jest zaskoczeniem, że szkodniki lubią żerować na plantacjach roślinnych i żywią się wszelkiego rodzaju uprawami. To samo dotyczy kukurydzy, która jest narażona na kilka specyficznych gatunków szkodników. Na szczęście istnieją metody ich zwalczania.

Biały dom z czerwonym dachem. Przed wejściem stoi huśtana ławka, obok na trawniku jest zaparkowany melex.

Chata Miłkowska – marzenie, które stało się rzeczywistością

Gospodarstwo agroturystyczne w Miłkowie powstało z serca i pasji, w otoczeniu leśnego krajobrazu Puszczy Noteckiej. Na terenie Chaty Miłkowskiej panuje swojski klimat, a to za sprawą wszelkiego rodzaju zwierząt. Goście mogą nie tylko obserwować życie tych domowników, ale też aktywnie pomagać przy codziennych pracach.