Zbliżenie na przód brązowej świni, która stoi na błocie.

Wpływ bioasekuracji na ograniczenie transmisji chorób w stadzie

Współczesny chów i hodowla zwierząt opiera się na wielu elementach, z których zapewnienie odpowiedniego statusu zdrowotnego utrzymywanych zwierząt jest jednym z najważniejszych, gdyż nie tylko spełnia wymogi dobrostanu, ale gwarantuje produkcję żywności wysokiej jakości.

Przez łąkę idzie biały pies, a za nim owca.

Rasy psów w gospodarstwie rolnym

Wielu z nas nie wyobraża sobie życia bez czworonoga u boku. Najczęstszymi towarzyszami są psy, które dzielą z nami emocje i umilają nam czas spędzany w domowym zaciszu. Wiele ras posiada jednak wyjątkowe cechy, dzięki którym odgrywają ważną rolę w gospodarstwie rolnym.

Zbliżenie na niską roślinę z zielonymi liśćmi posadzoną w rzędach.

Pielęgnacja trwałych użytków zielonych

W celu zapewnienia optymalnego i prawidłowego składu gatunkowego runi łąkowej o wysokiej wartości użytkowej, istotne jest systematyczne i regularne jej użytkowanie oraz stała pielęgnacja. Pielęgnacja trwałych użytków zielonych powinna być ukierunkowana na ciągłe zwiększanie jakości darni i jej składu gatunkowego.

Zdjęcie ilustracyjne. Na fotografii widoczne są drzewa w lesie.

Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych – zapowiedź rozszerzonego naboru

Od 1 czerwca 2022 roku będzie można składać wnioski o „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Pomoc skierowana jest do rolników, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia. Beneficjentami mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw. W tym roku, po raz pierwszy, będzie można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.

Ścieżka między rosnącą rzodkwią oleistą, która ma zielone łodygi i liście oraz białe kwiatki.

Uprawa rzodkwi oleistej

Rzodkiew oleista to roślina jara, jednoroczna lub dwuletnia, która najczęściej jest użytkowana jako nawóz zielony, pasza dla zwierząt lub międzyplon. Co prawda olej z jej nasion nie nadaje się do spożycia, ale może być przeznaczony do celów energetycznych. Rzodkiew ta nie ma dużych wymagań i pozytywnie oddziałuje na glebę, dlatego zalecana jest do uprawy jako poplon.

Zdjęcie ilustracyjne. Zbliżenie na dłonie dwóch mężczyzn, które trzymają długopisy oraz kartkę papieru.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej – do 28 kwietnia można składać wnioski

Do 28 kwietnia 2022 roku można ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Pole pora przykryte śniegiem. Przez puch przebijają się liście, w tle widać las.

Uprawa pora zimującego w gruncie

Zimowe miesiące dla producentów warzyw są spokojniejsze pod względem produkcji, ale bardziej wymagające pod kątem rynków sprzedaży i uzyskiwanych cen. Por jest jednym z tych warzyw, które są najczęściej kupowane i spożywane w okresie zimowym. Dla wielu polskich producentów uprawa pora jest więc uprawą dodatkową, stanowiącą uzupełnienie podstawowego asortymentu warzyw.