Grafika ilustracyjna przedstawia rzędy monet oraz słoik wypełniony monetami. Z monet wyrastają drobne zielone roślinki.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - termin naboru wniosków przedłużony

Do 31 maja, czyli o ponad miesiąc dłużej niż pierwotnie planowano, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Pierwotnie obowiązywał termin naboru od 28 lutego do 28 kwietnia. Teraz, by ubiegać się o wsparcie finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na założenie własnego pozarolniczego biznesu na wsi, będzie czas do końca maja. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Dokumenty można dostarczać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - pomoc dla szerszej grupy zainteresowanych

O przyznanie „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Mogą to zrobić również ci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić.

Pomoc mogą otrzymać też osoby, które chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.

Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców – lub gminy miejskiej – z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe.

Dopuszczony został także udział tych, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - od czego zależy wysokość premii?

Jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można otrzymać 150 tysięcy złotych. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tysięcy złotych, a przy trzech – do 250 tysięcy złotych.

Środki są wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą – 80 procent – otrzymuje się, gdy zostaną spełnione warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a jest na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 procent wpływa na konto beneficjenta po rozliczeniu biznesplanu, jednak nie później niż do 2 lat od wypłaty pierwszej raty pomocy i nie później niż do 31 sierpnia 2025 roku.

Co najmniej 70 procent otrzymanego dofinansowania musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, na przykład zakup nowych maszyn i urządzeń czy środków transportu. Pozostałe 30 procent można przeznaczyć na wydatki bieżące, na przykład płace, ubezpieczenia.

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej - pomoc na ponad 400 rodzajów działalności

Zakres rodzajów działalności, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Firma, która zostanie założona dzięki otrzymaniu dofinansowania, może zajmować się między innymi:

 • prowadzeniem sklepu spożywczego;
 • sprzedażą produktów nierolniczych;
 • naprawą pojazdów samochodowych;
 • budownictwem;
 • fryzjerstwem;
 • rzemiosłem;
 • rękodzielnictwem;
 • prowadzeniem obiektów noclegowych czy turystycznych;
 • usługami cateringowymi;
 • opieką nad dziećmi, osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi.

Wsparcie dotyczy także usług:

 • weterynaryjnych,
 • informatycznych,
 • architektonicznych,
 • inżynierskich,
 • księgowych,
 • audytorskich,
 • technicznych.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O naborze pisaliśmy także na stronie internetowej Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Tekst: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.