Zbliżenie na dwie dłonie, które wymieniają uścisk. W tle widać stos monet, na których są łodygi rośliny.

Działanie Współpraca - ruszył nabór wniosków. Potrwa do 15 czerwca

Od 30 kwietnia 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można ubiegać się o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”.

Pomoc udzielana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020, a maksymalne dofinansowanie jakie można otrzymać to nawet 12 milionów złotych.

Beneficjenci i zasady płatności

O pomoc mogą starać się grupy operacyjne, działające na obszarach wiejskich na rzecz innowacji w rolnictwie (EPI). Lider takiej grupy musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów. Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną albo działać jako spółka cywilna bądź konsorcjum. Może ona zrzeszać między innymi rolników, uczelnie, przedsiębiorców, właścicieli lasów, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe, związki rolnicze czy instytucje doradcze. Przynajmniej jeden z podmiotów wchodzących w skład występującej o wsparcie grupy musi być rolnikiem, a jeśli planowane przedsięwzięcie obejmuje koszty badań, wymagane jest, by jej członkiem była placówka naukowa.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych oraz ryczałtu – w przypadku kosztów bieżących. Limit dofinansowania wynosi 12 milionów złotych na jedną grupę operacyjną, a jeśli chodzi o pojedynczą operację jest to 6 milionów złotych. W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może pozyskać środki tylko raz.

Otrzymane wsparcie może zostać przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może być spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

Wnioski o pomoc – w terminie od 30 kwietnia do 15 czerwca 2022 roku – należy dostarczyć do Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można będzie złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa