Pole kukurydzy. Z bliska widać dojrzewające kolby na wysokich łodygach.

Szkodniki występujące w kukurydzy oraz metody ich zwalczania

Nie jest zaskoczeniem, że szkodniki lubią żerować na plantacjach roślinnych i żywią się wszelkiego rodzaju uprawami. To samo dotyczy kukurydzy, która jest narażona na kilka specyficznych gatunków szkodników. Na szczęście istnieją metody ich zwalczania.

W szklarni na podłodze stoją rzędy zielonych roślin w doniczkach. Część z nich ma wysokie łodygi i liście, inne są niskie.

Zasady integrowanej ochrony roślin

Czasy, w których żyjemy stawiają przed rolnikiem nowe zadania. Oprócz zapewnienia wystarczającej ilości żywności, ważne jest również, aby ta żywność była zdrowa, bezpieczna, a jej produkcja przyjazna dla środowiska.

Na zdjęciu z bliska widoczna jest uprawa na polu w fazie dojrzewania. Zielone kłosy stoją jeden obok drugiego.

Lista odmian zbóż jarych zalecanych do uprawy w Wielkopolsce w 2022 roku

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie wielkopolskim.

Zielone pole soi.

Wpływ gęstości i rozstawu rzędów na plonowanie soi

Uprawa soi nie należy do najpopularniejszych w Polsce, ale powoli się to zmienia. Rolnicy, który decydują się na tę roślinę, powinni zaplanować produkcję pod kątem paszy lub sprzedaży nasion. Wtedy mogą dobrać metodę siania, opartą na gęstości i rozstawie rzędów.

Zbliżenie na roślinę na polu, o zielonej łodydze i liściach oraz białych kwiatach. Ma też nierozwinięte pąki.

Procedury dotyczące integrowanej ochrony roślin

Integrowana ochrona roślin to ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, przy jednoczesnym efektywnym ich wykorzystaniu. Rozwój rolnictwa precyzyjnego sprzyja stosowaniu tej metody, która nie tylko ma znaczenie dla ochrony środowiska, ale także przynosi efekty ekonomiczne.

Przejście na polu pomiędzy rzędami wysokiej rośliny o zielonej łodydze i liściach.

Rolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne to zespół praktyk, narzędzi i strategii umożliwiających wytwarzanie żywności, dbając jednocześnie o odbudowę zdegradowanych działalnością człowieka terenów rolniczych. Głównym celem jest tu odbudowa właściwego poziomu materii organicznej, która wpływa na regeneracje gleby, a także zwiększenie jej urodzajności.

Zbliżenie na glebę, w której jest ślad opon ciągnika.

Wapnowanie gleb

Odkwaszanie gleby poprzez stosowanie nawozów wapniowych poprawia jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Nie zawsze jednak jest to skuteczne. Przed rozpoczęciem nawożenia trzeba poznać odczyn pH gleby, który jest kluczowy w tym zabiegu.

Po drodze między polami jedzie czerwono-czarny ciągnik.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu produkcji roślinnej

Określenie innowacyjności oznacza wprowadzenie czegoś nowego lub już znanego, jako nową rzecz. Jako innowację można również rozumieć proces realizacji koncepcji. Współczesna gospodarka charakteryzuje się innowacyjnością przedsiębiorstw oraz obszarów, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia regionu, lecz nie zawsze zgodnego z zamierzonym.

Zbliżenie na trzy pomidory na gałązce. Widać na nich krople wody.

Stosowanie pestycydów - za czy przeciw?

Pestycydy to termin bardzo ogólny, ponieważ obejmuje ogromną grupę związków chemicznych, które służą do niszczenia organizmów uznanych za szkodliwe. Związki te są wprowadzane do środowiska świadomie i pod kontrolą, przyczyniając się do polepszenia jakości warzyw i owoców. Niestety, mogą jednocześnie stwarzać śmiertelne zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Zbliżenie na mały stos młodych ziemniaków, który znajduje się na ziemi.

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka oraz agrofagi kwarantannowe

Ziemniak to gatunek, który w Polsce ma duże znacznie gospodarcze. Często jest uprawiany na małych i dużych powierzchniach, na potrzeby własne czy sprzedaż, dlatego też bardzo ważna jest kontrola zdrowotności sadzeniaków, będących w obrocie, aby nie dopuścić rozprzestrzeniania się patogenów kwarantannowych.