Wnętrze hali. Krowa stoi na ścieżce między stanowiskami dla krów.

Nowoczesna hodowla bydła z wykorzystaniem embriotransferu

Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego hodowców bydła, specjalistów, przedstawicieli związku hodowców i doradców do Holandii, który odbył się w dniach 10-14 września 2018 roku w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Wnętrze hali. Krowy stoją obok siebie i jedzą paszę (zieloną trawę).

Nowoczesne biotechniki rozrodu bydła ze szczególnym uwzględnieniem embriotransferu

Uzyskanie jak największej wydajności stada jest obecnie celem nadrzędnym dla większości gospodarstw mlecznych zarówno w kraju, jak i za granicą. W celu osiągnięcia oczekiwanego efektu stosuje się przede wszystkim odpowiedni system utrzymania oraz żywienia, a od kilku lat do dyspozycji producentów mleka jest przydatne narzędzie, jakim jest genomowa ocena wartości hodowlanej. Wykorzystanie jej daje możliwość selekcji bydła, co w efekcie przyśpiesza postęp genetyczny w stadzie i obniża koszty produkcji.

Pochmurny dzień. Na dworze stoi budowla przypominająca szafę, w której, na półkach, poukładane są ule.

Współpraca na rzecz innowacyjności w pszczelarstwie

Reportaż filmowy z wyjazdu studyjnego osób zajmujących się pszczelarstwem do Centrum Kształcenia Pszczelarskiego w Czech, który odbył się w dniach 24-27 kwietnia 2018 roku w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Słoneczny dzień. W lesie, między drzewami, jest wypełniony wodą kanał melioracyjny.

Gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym. Woda w zagrodzie

Postępującym zmianom klimatu towarzyszą częste ekstremalne zjawiska pogodowe. Zjawiska te istotnie zwiększają ryzyko produkcyjne w rolnictwie. Publikacja rozważa następujące zagadnienia: dlaczego warto oszczędzać wodę z deszczówki, jakie są możliwe kierunki zastosowań wody opadowej w rolnictwie, jaki jest potencjał retencyjny gospodarstwa rolnego, jak właściwie określić zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie rolnym, dlaczego warto stosować deszczówkę do oprysków, jak dobrać optymalną wielkość zbiornika, jaki zbiornik wybrać?

Przy ulu stoi pszczelarz w kombinezonie ochronnym. Trzyma ramkę, na której siedzi rój pszczół. Dookoła są drzewa.

Pszczoły to nie tylko miód

Pszczoły są od wieków istotnym elementem naturalnego ekosystemu człowieka. Są też najważniejszym owadem zapylającym uprawy rolne, które odpowiadają za zapylenie ponad 90% roślin owadopylnych. Pszczoły są jednak bardzo narażone na wszelkiego rodzaju nieprawidłowości i zanieczyszczenia, które natychmiast odbijają się na ich kondycji. Publikacja przybliża zagadnienia dotyczące współczesnej gospodarki pasiecznej: metody i efekty hodowlane produkcji matek, metody zwalczania Varroa destructor i warrozy, postępowanie w przypadku zatrucia pszczół, sposób promowania produktów z własnej pasieki.

Słoneczny dzień. Na polu, w pobliżu kukurydzy, na niewielkim lądowisku stoi dron. W tle widać drzewa.

Innowacje w rolnictwie z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga dobrej organizacji pracy i otwartości na innowacje. W 2018 roku pod nazwą „Innowacje w rolnictwie z zakresu ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych)” realizowano operację w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2018-2019 w zakresie SIR (Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich), która prezentowała następujące zagadnienia: wykorzystanie dronów w rolnictwie, systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, VESPA – aplikacja do ewidencjonowania zabiegów ochrony roślin, AGREGO – programy komputerowe, które pomagają zarabiać więcej w branży rolnej.