Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające kobiece dłonie na klawiaturze laptopa. Obok, na stole, stoi kawa oraz leżą notatki.

Marketing dla rolników. Podstawy teoretyczne i wskazówki dla praktyków

Widzimy ogromną potrzebę wzmocnienia produktów przygotowywanych przez rolnika, by mógł lepiej zaistnieć w świadomości konsumenta. Niezbędne jest zatem przekazanie Państwu kompendium wiedzy z zakresu marketingu, tak by można było z niego korzystać. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w publikacji zachęcą Państwa do wprowadzenia zmian we własnych gospodarstwach.

Autor: doktor inżynier Michał Gazdecki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Do pobrania: Marketing dla rolników. Podstawy teoretyczne i wskazówki dla praktyków (plik pdf - 508 kilobajtów)