Widok z bliska na różnorodne wyroby wędliniarskie, które leżą na stole.

Sposób na sukces – przetwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w ramach „Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” przygotował filmy prezentujące dobre praktyki w obszarze przetwórstwa żywności oraz jej sprzedaży. Celem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie rolników do rozwoju przedsiębiorczości, co w dalszej perspektywie może zwiększyć konkurencyjność ich gospodarstw na rynku.

Zapoznanie się z rozwiązaniami przedstawionymi w filmach „ Sposób na sukces – przetwarzanie i sprzedaż produktów z gospodarstwa rolnego” może być bodźcem do skorzystania ze środków finansowych w ramach działania „Współpraca” i podjęcia decyzji o prowadzeniu sprzedaży swoich produktów.

Musimy pamiętać o tym, że zwiększając konkurencyjność troszczymy się o nasz sukces na rynku lokalnym, wojewódzkim i krajowym.

Borówka i żurawina

Boczniaki
Miody
Wyroby wędiniarskie
Nie tylko wyroby wędliniarskie