W zagrodzie w chlewie znajduje się kilka różowych świń.

Informacja dotycząca obszarów występowania afrykańskiego pomoru świń

Afrykański pomór świń (ASF) to wirusowa choroba zakaźna świń domowych oraz przedstawicieli świniowatych, w tym dzików, guźców i świń rzecznych. Choroba cechuje się dużym rozprzestrzenianiem i wysoką śmiertelnością, dlatego podlega obowiązkowemu zgłaszaniu i stosowaniu określonych wytycznych.

Zielone pole, przez które biegnie ścieżka powstała w wyniku przejazdu maszyny rolniczej. Po prawej stronie rośnie zboże. W tle widać drzewa.

Negatywne skutki emisji amoniaku

Emisja amoniaku w rolnictwie to problem towarzyszący produkcji rolnej niemal od zawsze. Jego uciążliwa obecność w atmosferze rośnie wraz z szybkim wzrostem produkcji rolniczej. Szacuje się, że rolnictwo na terenie Unii Europejskiej jest odpowiedzialne za ponad 92% emisji tego gazu.

Trzy stosy monet, z lewej strony najniższy, z prawej najwyższy. Na każdym stosie umieszczona jest łodyżka z listkami.

Działania premiowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

Program Rozwoju Działań Premiowych na lata 2014-2020 przewiduje różne typy wsparcia dla młodych rolników, rozpoczęcie działalności pozarolniczej i restrukturyzację małych gospodarstw. Z działania premiowego można skorzystać tylko raz, dlatego ważne jest, aby znać wszystkie warunki i zobowiązania w celu dokonania prawidłowego wyboru.

Zbliżenie na pole. W rzędach rosną niskie rośliny o zielonych liściach.

Stosowanie uprawy bezorkowej – wady i zalety

Uproszczenia w uprawie roli są rzeczą bardzo innowacyjną i potrzebną, lecz jednocześnie powrotem do pierwotnego oddziaływania na ziemię w sposób mało aktywny. System bezorkowej uprawy gleby niesie ze sobą wiele korzyści finansowych i organizacyjnych, jednak nie jest w pełni doskonały. Co zatem przemawia za stosowaniem tej metody?

Zbliżenie na półkę z segregatorami z dokumentacją.

Dokumentacja w gospodarstwach rolnych

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej można zauważyć narastającą biurokrację w gospodarstwach rolnych. Coraz więcej kontroli zmusza rolników do prowadzenia dodatkowych dokumentów i sprawozdań. W niektórych gospodarstwach, zwłaszcza mniejszych, jest to szczególny problem, ponieważ nie wszyscy potrafią odpowiednio segregować i przechowywać urzędowe pisma.

Zbliżenie na krzew leszczyny. Widać zielone i żółte listki.

Orzechy laskowe w ogródku. Sadzenie plantacji leszczyny

Poszukując dodatkowego źródła dochodu z gospodarstwa rolnego, warto zainteresować się uprawą leszczyny pospolitej, czyli orzecha laskowego (Corylus avelana). Liczba plantacji leszczyny w Polsce jest mała, a głównym dostawcą i producentem orzechów laskowych są Hiszpania, Włochy, Turcja czy Francja. Założenie własnej plantacji wymaga czasu i pracy, ale może być bardzo opłacalne.

Czarno-biała krowa stoi w kojcu w oborze, widać ją od przodu.

Wpływ żywienia paszami objętościowymi na wydajność krów mlecznych

Obecnie w Polsce około 91% pogłowia krów mlecznych to zwierzęta rasy holsztyńsko- fryzyjskiej, charakteryzujące się wysokim potencjałem genetycznym i produkcyjnym. Zwierzęta w żywieniu wymagają pasz objętościowych o bardzo dobrej jakości, wysokiej wartości odżywczej, zapewniającej wysoką koncentrację energii i spełniającej normę sanitarno-higieniczną. Ma to decydujący wpływ na efekty produkcyjne i opłacalność produkcji mleka.

Szerokie ujęcie na pole z beżowymi i zielonymi kłosami. Na horyzoncie widać drzewa.

Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym

Wymuszona konieczność zaspokojenia coraz to większych potrzeb żywnościowych ludności zmieniła bardzo obraz wsi i rolnictwa w Polsce. W gospodarstwach rolnych, które stanowią podstawowy obiekt produkcyjny w środowisku rolniczym, kumulują się wszystkie problemy dotyczące ochrony środowiska. Pomimo szeroko rozpowszechnionej informacji z tego zakresu, poziom wiedzy na temat ekologii nadal jest bardzo zróżnicowany.

Rzeczka z wody opadowej płynąca przez las. Po obu jej brzegach rośnie bujna zielona roślinność.

Znaczenie wody dla funkcjonowania roślin

Zapotrzebowanie wodne roślin jest zróżnicowane w poszczególnych ich okresach życia. Niedostatek wody w którejkolwiek fazie rozwoju przyczynia się do zakłócenia funkcjonowania rośliny, co z kolei prowadzi do zmniejszenia plonu. Co ciekawe, wiele roślin przystosowało się do niedoboru i nadwyżek wody, wytwarzając w sobie mechanizmy obronne.

Na podłożu stoi biały wór z paszą. Jest w połowie oddarty, więc część paszy z niego wystaje, a część leży przed nim.

Mykotoksyny w materiałach paszowych. Jak sobie z nimi radzić?

Mykotoksyny są toksycznymi metabolitami niektórych grzybów należących głownie do rodzajów Aspergollius, Fusarium i Penicilium. To naturalne substancje, które skażają rośliny i płody rolne. Mogą być również niebezpiecznie dla życia i zdrowia zwierząt gospodarskich, ponieważ wnikają do organizmu przez skórę oraz spożywaną paszę. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób zapobiegać ich występowaniu.