Na polu stoją obok siebie różnokolorowe ule. Przy pierwszym z nich pracuje pszczelarz, w środku widać pszczoły.

Pożytek ekonomiczny z wędrownej gospodarki pasiecznej

Prowadzenie gospodarki pasiecznej jest ciekawym zajęciem, ale też kosztownym i obarczonym dużym ryzykiem. W ostatnich latach koszty utrzymania pasieki znacznie wzrosły. Z tego powodu część pszczelarzy decyduje się na wędrowną metodę prowadzenia pasieki, która niesie ze sobą korzyści ekonomiczne.

Wnętrze hali. Na podłodze wyłożonej sianem stoją świnie.

Ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika w Poznaniu

Na terenie Poznania zostało stwierdzone ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z tym przekazujemy najważniejsze informacje od Powiatowego Inspektora Weterynarii.

Zbliżenie na roślinę na polu, o zielonej łodydze i liściach oraz białych kwiatach. Ma też nierozwinięte pąki.

Procedury dotyczące integrowanej ochrony roślin

Integrowana ochrona roślin to ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, przy jednoczesnym efektywnym ich wykorzystaniu. Rozwój rolnictwa precyzyjnego sprzyja stosowaniu tej metody, która nie tylko ma znaczenie dla ochrony środowiska, ale także przynosi efekty ekonomiczne.

Przejście na polu pomiędzy rzędami wysokiej rośliny o zielonej łodydze i liściach.

Rolnictwo regeneratywne

Rolnictwo regeneratywne to zespół praktyk, narzędzi i strategii umożliwiających wytwarzanie żywności, dbając jednocześnie o odbudowę zdegradowanych działalnością człowieka terenów rolniczych. Głównym celem jest tu odbudowa właściwego poziomu materii organicznej, która wpływa na regeneracje gleby, a także zwiększenie jej urodzajności.

Zielone pole. W tle widać domy i drzewa.

Działania wpływające na ograniczenie zmian klimatycznych

Ekosystem na Ziemi znajduje się w kryzysie, następują widoczne zmiany, zauważalne są procesy zanikania gatunków oraz degradacja środowiska naturalnego, a wszystko to za sprawą działalności człowieka. Tak niekorzystne zmiany w środowisku są zagrożeniem dla dalszej egzystencji ludzkości.

Na kartce z tabelką leży kalkulator oraz urządzenie do ręcznego liczenia monet. Między widełkami znajdują się srebrne monety.

Formy ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie rolnym

Podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania gospodarstw rolnych w gospodarce rynkowej bardzo często odbywa się intuicyjnie, bez wiedzy z zakresu rachunku ekonomicznego, co może skutkować nietrafnością decyzji czy też inwestycji. Dlatego tak ważna jest umiejętność wykorzystania już znanych i wypracowanych zasad rachunku ekonomicznego opartych na formach ewidencji księgowej.

Zbliżenie na glebę, w której jest ślad opon ciągnika.

Wapnowanie gleb

Odkwaszanie gleby poprzez stosowanie nawozów wapniowych poprawia jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Nie zawsze jednak jest to skuteczne. Przed rozpoczęciem nawożenia trzeba poznać odczyn pH gleby, który jest kluczowy w tym zabiegu.

Po drodze między polami jedzie czerwono-czarny ciągnik.

Innowacyjne rozwiązania z zakresu produkcji roślinnej

Określenie innowacyjności oznacza wprowadzenie czegoś nowego lub już znanego, jako nową rzecz. Jako innowację można również rozumieć proces realizacji koncepcji. Współczesna gospodarka charakteryzuje się innowacyjnością przedsiębiorstw oraz obszarów, co w konsekwencji prowadzi do przekształcenia regionu, lecz nie zawsze zgodnego z zamierzonym.

W kojcu w oborze znajdują się trzy brązowe cielęta. Dwa stoją zwrócone przodem do siebie, a jedno leży.

Czy korekcja racic u bydła jest ważna?

Początek wiosny to czas dla hodowców bydła na dokładne sprawdzenie stanu zwierząt przed wypuszczeniem ich na pastwisko. Jednym z elementów pielęgnacji jest korekcja racic, a niedbałość w tym przypadku może prowadzić do poważnych schorzeń i zmniejszonej wydajności.

Kolaż złożony z dwóch zdjęć. Po lewej stronie widoczne jest nawodnienie w ogródku w Sielinku, a po prawej stronie trzoda chlewna.

Modernizacja gospodarstw - dwa nabory wniosków

Od 29 marca 2022 roku będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) do 27 maja 2022 roku.