Zdjęcie ilustracyjne - na kartce papieru leży widoczny z bliska kalkulator. Za nim widać fragment długopisu.

Przedmiot i systematyka ekonomiki rolnictwa

Mówiąc o przedmiocie i systematyce ekonomiki rolnictwa, na samym początku należy powiedzieć, czym takim jest sama ekonomika. Pod pojęciem ekonomiki kryje się dyscyplina z dziedziny nauk ekonomicznych. Ekonomika zajmuje się badaniem procesów gospodarczych zachodzących w rolniczym dziale gospodarki narodowej i światowej. Jest to więc jedna z dyscyplin branżowych, podobnie jak to jest w przypadku ekonomiki handlu, transportu, przemysłu czy też górnictwa i innych. Jest ona bardzo powiązana z ekonomiką społeczną, na której podstawie działa na rynku.

Przedmiotem ekonomiki rolnictwa są wszelkiego rodzaju problemy napotykane w rolnictwie od samego początku procesu produkcyjnego. Jest to w szczególności problematyka gospodarowania zasobami jakie są do dyspozycji w rolnictwie.

Ekonomika jest przedmiotem, który musi odpowiednio odpowiedzieć na nurtujące wszystkich pytania, miedzy innymi:

  • Jak produkować?
  • Ile produkować?
  • Kiedy produkować?
  • Na jakich zasadach rozpowszechniać i rozprzestrzeniać wyprodukowany towar?
  • W jaki sposób i gdzie sprzedać towar?

Ekonomika jest dziedziną, która bardzo mocno jest powiązana z socjologią, polityką agrarną, geografią, wszelkimi innymi rodzajami ekonomiki, o których była mowa powyżej, wszelkiego rodzaju naukami przyrodniczymi i przyrodniczo-technicznymi.

Mimo tego, że ekonomika musi odpowiedzieć na szereg dość obszernych pytań z różnych dziedzin, pełni ona również wiele zadań na rynku przetwórstwa i zbytu. Pomaga ona w prawidłowym gospodarowaniu na rynku rolniczym.

Do zadań ekonomiki rolnictwa zaliczamy przede wszystkim:

  • Przedstawienie stanu ekonomicznego gospodarki rolnej na poziomie krajowym jak i światowym,
  • Przedstawienie podstawowych procesów zachodzących w rolnictwie,
  • Bilans produkcji rolniczej jej struktury i dynamiki rozwoju,
  • Analiza wszystkiego co ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarki rolnej, a więc analiza warunków przyrodniczych, analiza stosunków produkcji rolnej oraz analiza i działanie polityki ekonomicznej na szczeblu ministerialnym,
  • Wyjaśnienie prawidłowości wynikających z powiązań między sobą różnych działalności gospodarczych w rolnictwie.

Najważniejszym zadaniem ekonomiki rolnictwa jest jednak ukazanie kierunku rozwoju rolnictwa oraz określenie znaczenia poszczególnych czynników, które wpłyną na prawidłowy rozwój gospodarki rolnej.

Ekonomika rolnictwa powinna na podstawie uzyskanych statystyk przedstawić i bezpośrednio wyjaśnić funkcjonowanie gospodarki rolnej zarówno krajowej jak i w światowej – porównanie działania. Musi również zmierzyć się z polityką ekonomiczną i wskazać na zmiany zachodzące pod wypływem działania takiej polityki.

Głównym celem ekonomiki rolnictwa jest zapewnienie jak najbardziej optymalnego wyniku finansowego gospodarstwa rolniczego. Po tych słowach stwierdza się, że należy tak gospodarować by nakład pracy, jaki został włożony w produkcję dał najwyższy efekt produkcyjny, a co za tym idzie żeby wytworzyć jak najwięcej produktów, które w efekcie zostaną sprzedane.

Tekst: Elżbieta Walczak

Zdjęcia: Pixabay