Sześć kolorowych uli stoi w pasiece. Za nimi są drzewa.

Wiosenne prace w pasiece

Wiosna to czas, kiedy pszczelarze wykonują wiosenne prace w pasiece. Pierwsze czynności wykonywane są w marcu lub kwietniu, w zależności od przebiegu pogody.

Na początku pszczelarz sprawdza ilość pokarmu i obecność matki pszczelej, a także ocenia kondycję rodziny pszczelej. Jedną z ważnych czynności jest zapewnienie pszczołom przez cały sezon dostępu do wody pitnej.

Organizacja pracy i pierwsze pożytki pszczele

W celu skutecznej organizacji pracy, dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie notatek podczas przeglądu, które informują pszczelarza o dalszych pilnych działaniach, jakie trzeba będzie wykonać w poszczególnych rodzinach. Terminowe wykonanie prac w pasiece w okresie wiosny jest bardzo ważne, a spóźnienie się z pracami może mieć wpływ na wielkość produkcji miodu lub innych produktów pszczelich.

Rodziny pszczele można podzielić ze względu na kondycję na trzy grupy: rodziny najsilniejsze, średnie i najsłabsze. W rodzinach najsilniejszych, pszczelarz w pierwszej kolejności powinien dokonać poszerzania gniazda, najlepiej ramkami z węzą. W rodzinach słabych należy dokładnie sprawdzić, co jest przyczyną takiego stanu. Czasami może to być wadliwa matka pszczela lub jej brak.

W bieżącym roku w warunkach powiatu słupeckiego pierwszy pożytek rzepakowy pojawił się w trzeciej dekadzie kwietnia. Pszczelarze w tym czasie przywieźli ule z pszczołami bliżej plantacji rzepaku w celu zwiększenia intensywności zapyleń i zwiększenia produkcyjności miodu rzepakowego. Słoneczna pogoda w okresie wiosny sprzyjała dobrym zapyleniom roślin. Jednak niedostateczna w ilość opadów niekorzystnie wpływa na kondycję roślin, co w efekcie przyczynia się do mniejszego nektarowania roślin.

Z informacji uzyskanych od pszczelarzy powiatu słupeckiego wynika, że silne zdrowe rodziny pszczele, które znajdowały się w pobliżu pożytku zgromadziły już od 7 do 10 kilogramów miodu rzepakowego. Pierwsze zbiory rozpoczną się pod koniec drugiej dekady maja.

Henryk Matkowski