Rzeczka z wody opadowej płynąca przez las. Po obu jej brzegach rośnie bujna zielona roślinność.

Znaczenie wody dla funkcjonowania roślin

Zapotrzebowanie wodne roślin jest zróżnicowane w poszczególnych ich okresach życia. Niedostatek wody w którejkolwiek fazie rozwoju przyczynia się do zakłócenia funkcjonowania rośliny, co z kolei prowadzi do zmniejszenia plonu. Co ciekawe, wiele roślin przystosowało się do niedoboru i nadwyżek wody, wytwarzając w sobie mechanizmy obronne.

Ujęcie od góry na kalkulator oraz długopis, które leżą na otwartym zeszycie w kratkę.

Kalkulacje rolnicze - styczeń 2022

Przedstawiamy kalkulacje dotyczące produktów roślinnych oraz produkcji zwierzęcej, które obejmują między innymi materiał siewny, rodzaj nawozu, koszty maszyn oraz usługi. Zestawienie dotyczy stycznia 2022 roku.

Na podłożu stoi biały wór z paszą. Jest w połowie oddarty, więc część paszy z niego wystaje, a część leży przed nim.

Mykotoksyny w materiałach paszowych. Jak sobie z nimi radzić?

Mykotoksyny są toksycznymi metabolitami niektórych grzybów należących głownie do rodzajów Aspergollius, Fusarium i Penicilium. To naturalne substancje, które skażają rośliny i płody rolne. Mogą być również niebezpiecznie dla życia i zdrowia zwierząt gospodarskich, ponieważ wnikają do organizmu przez skórę oraz spożywaną paszę. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób zapobiegać ich występowaniu.

Zbliżenie na żółty kwiat, na którym siedzi trzmiel.

Owady zapylające i ich znaczenie w ekosystemie

Dziko żyjące owady zapylające, zwłaszcza pszczoły, są uważane za gatunki zwornikowe. Oznacza to, że mają ogromny wpływ na ekosystem poprzez zapewnianie różnorodności biologicznej. Bez nich nasz świat by nie przetrwał, dlatego ważne jest, żeby stwarzać im dogodne warunki do rozwoju.

Zbliżenie na pyski dwóch krów, które sięgają z kojca po paszę.

Efektywne żywienie bydła opasowego

Jednym z ważniejszych czynników w opasie bydła jest prawidłowe żywienie. Decyduje ono zarówno o wynikach produkcyjnych, jak i jakości mięsa. Zbyt intensywne karmienie bydła może powodować nadmierne odkładanie tłuszczu, natomiast zbyt niskie dawki pokarmowe wpływają negatywnie na tempo wzrostu i umięśnienia.

Widok od góry na miseczkę z nasionami bobu. Obok leżą puste strąki.

Agrotechnika roślin bobowatych

Wymagania glebowe i klimatyczne roślin bobowatych są bardzo zróżnicowane w zależności od ich gatunku. Przy ich uprawie ważna jest temperatura powietrza, rodzaj gruntu oraz odpowiednio dobrany nawóz. Znajomość tych czynników spowoduje, że produkcja będzie wydajniejsza, a plony bardziej obfite.

Maszyna rolnicza widziana od tyłu. Jedzie po wygrodzonym kawałku zaoranego pola.

Zasady tworzenia i dotowania grup producenckich

Grupy producenckie są korzystną opcją dla rolników, ponieważ dają im możliwość pozyskania dodatkowych pieniędzy. Procedura przystąpienia do grupy oraz zasady dotacji nie zawsze są jednak zrozumiałe, dlatego warto zapoznać się z ich warunkami.

Zbliżenie na kalkulator oraz monety leżące na kartkach z wykresami.

Miesięczne notowania cen - styczeń 2022

Przedstawiamy notowania cen produktów i usług rolniczych obowiązujących w Wielkopolsce w styczniu 2022 roku. Ceny zostały podzielone według rejonów Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Szeroki kadr pokazujący zaorane pole. W tle widać horyzont i drzewa po obu stronach kadru.

Przygotowanie roli pod zasiew na wiosnę

Dobry grunt pod uprawę to niemal połowa sukcesu późniejszego plonowania. Przygotowanie gleby powinno więc być odpowiednio zaplanowane i przeprowadzone zgodnie z wybraną metodą uprawy i potrzebami zasianej rośliny. Tylko wtedy rolnik może oczekiwać satysfakcjonujących efektów podczas zbiorów.

Przez zielone pole jedzie żółto-zielony ciągnik z doczepionym opryskiwaczem i opryskuje rośliny.

Nawożenie trwałych użytków zielonych podstawą dobrego plonowania

Prawidłowo zbilansowane i racjonalne nawożenie jest nieodłącznym elementem wpływającym na wysokość plonów i wartościową paszę z trwałych użytków zielonych. Zapotrzebowania na składniki pokarmowe powinno być poprzedzone analizą zasobności gleby, szczególnie biorąc pod uwagę wysoką cenę nawozów mineralnych i zastosowanie ich zgodnie z zasadą uzupełnienia składników pokarmowych wyniesionych z plonem.