Na zaoranym polu stoi czerwony ciągnik z doczepioną maszyną do prac polowych.

Wsparcie dla małych gospodarstw – wciąż można starać się o 60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii

Do 14 lipca 2022 roku oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o wsparcie na restrukturyzację małych gospodarstw. W trwającym naborze o uzyskanie bezzwrotnej premii finansowanej z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 rolnicy ubiegają się już o niemal 16,5 miliona złotych.

Wnętrze obory. Na sianie stoi stado świń.

Inwestycje w produkcję prosiąt i nawadnianie – nabór do 27 czerwca

Zainteresowani uzyskaniem środków finansowych na rozwój produkcji prosiąt lub nawadnianie w gospodarstwie mogą jeszcze ubiegać się o wsparcie na ten cel. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach do 27 czerwca 2022 roku.

Półmrok w lesie. W centralnej części zdjęcia jest trawa, na którą padają promienie słońca. Z tyłu rosną drzewa.

Ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich

W ramach przyszłej polityki rolnej planowane są wszelkiego rodzaju działania związane z ochroną środowiska oraz działania przeciwdziałające zmianom klimatu. Cele nowej Wspólnej Polityki Rolnej zorientowane są przede wszystkim na poprawę rentowności i dochodów gospodarstw rolnych, bardziej skuteczną realizację polityki w zakresie ochrony środowiska i klimatu, a także na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Widok od góry na dłonie trzymające ziarna, które układają się w kształt serca.

Materiał siewny – coraz mniej czasu na składanie wniosków

Do 25 czerwca 2022 roku można ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. W tym naborze do wykazu gatunków roślin uprawnych, do których przysługuje dofinansowanie, dodano pszenicę orkisz.

Grafika ilustracyjna przedstawia sześć rąk, z których każda trzyma następną tworząc sześciokąt.

Tworzenie grup i organizacji producentów – nabór mija 17 czerwca

Tylko do 17 czerwca 2022 roku w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można starać się o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zewnętrznym wybiegu widać dwa białe prosięta, które stoją przy płocie z kratą.

Ruszył nabór wniosków o wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Producenci trzody chlewnej, którzy na skutek wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) zaprzestali produkcji w związku z zakazem utrzymywania świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, mogą ubiegać się o pomoc.

Zdjęcie ilustracyjne. Na fotografii widoczne są drzewa w lesie.

Wystartował nabór wniosków o wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych

1 czerwca 2022 roku ruszył nabór wniosków o wparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, finansowane z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tym roku, po raz pierwszy w ramach tej formy pomocy, można ubiegać się również o dofinansowanie na tworzenie zadrzewień śródpolnych.