Słoneczny dzień. Pszczelarz wyjmuje plastry miodu z uli, które stoją przed nim. W tle widać drzewa.

Pszczelarze mogą już ubiegać się o wsparcie finansowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dofinasowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. Potrwa on do 31 maja. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę.

Zdjęcie ilustracyjne. Na zbliżeniu widoczne są dwie uściśnięte dłonie mężczyzn.

W maju kolejny nabór wniosków na tworzenie grup i organizacji producentów

Od 4 maja do 17 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o dofinasowanie na „Tworzenia grup producentów i organizacji producentów”. Można otrzymać nawet 100 tysięcy euro rocznie przez kolejnych pięć lat.

Grafika ilustracyjna przedstawia sześć rąk, z których każda trzyma następną tworząc sześciokąt.

Opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”

Od 30 kwietnia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie się można ubiegać o wsparcie na operacje, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji w ramach działania „Współpraca”. Pomoc pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, a maksymalne dofinansowania jakie można uzyskać to nawet 12 milionów złotych.

Po polu jedzie ciągnik z doczepioną maszyną rolniczą. Pojazdy są widoczne od tyłu.

150 tysięcy złotych premii dla młodych rolników – start naboru wniosków

Po raz ósmy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umożliwia młodym rolnikom ubieganie się bezzwrotną premię z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków potrwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku.

Zbliżenie na różową świnię stojącą w chlewie.

Wsparcie na inwestycje w produkcję prosiąt lub nawadnianie. Ruszył nabór wniosków

29 marca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadnianie w gospodarstwie. Zainteresowani tą formą pomocy mają czas na złożenie dokumentów do 27 maja 2022 roku.

Zbliżenie na stos teczek z dokumentami.

Płatności bezpośrednie w 2022 roku

W dniu 15 marca 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie. Tegoroczny nabór potrwa do 16 maja 2022 roku. Spóźnialscy mogą składać wnioski do dnia 10 czerwca, jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1%.

Słoneczny dzień. Zielony kombajn jedzie po polu i kosi uprawy.

150 tysięcy złotych premii dla młodych rolników

O 150 tysięcy złotych na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Grafika ilustracyjna. Na stole leżą trzy grupy drobnych pieniędzy, z których wyrastają małe roślinki.

Ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat

15 marca rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 za 2022 rok.

Wnętrze hali. Krowa leży na sianie na podłodze w kojcu. W tle widać inne zwierzęta.

„Dobrostan zwierząt” w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dobrostan to stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzęcia. Stan w którym zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczającym je środowiskiem. W dzisiejszych czasach gdzie produkcja, również rolna, nakierowana jest na maksymalizację zysku powoduje duże zagęszczenie zwierząt a co za tym idzie ograniczenie ruchu. Poza tym zwierzęta utrzymywane są w nieprzyjaznych warunkach: bez wybiegu, bez pastwiska, na stanowiskach bezściółkowych co przyczynia się do częstego występowania stresu, zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, a w konsekwencji do pogorszenia stanu zdrowia i obniżenia wyników produkcyjnych.

Grafika ilustracyjna. Na zbliżeniu widać ręce mężczyzny, który podpisuje prawą dłonią dokumenty.

Uzupełniająca płatność podstawowa

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) będzie w Polsce przyznawana w 2022 roku na podstawie artykułu 37 rozporządzenia UE numer 1307/2013. Zgodnie z nim warunki przyznania uzupełniającej płatności podstawowej będą analogiczne do zasad przyznawania uzupełniającej płatności podstawowej w roku 2013. Uzupełniająca płatność podstawowa będzie w 100 procentach finansowana z budżetu krajowego.