ZDwa rzędy słupów energetycznych na polu. Zdjęcie zrobione jest pod słońce. W tle widać zarys lasu.

Rolnicy na taryfie C – do 30 listopada trzeba złożyć wniosek, żeby mieć tańszy prąd w 2023 roku

30 listopada mija termin złożenia oświadczenia, które uprawnia do korzystania w przyszłym roku z prądu w cenie 785 złotych za 1 megawatogodzinę. Ulga dotyczy samorządów, podmiotów użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (jako plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została dzięki Ustawie z 27 października 2022 roku o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. 2022 poz.2243). Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się rolnicy nabywający energię elektryczną w taryfie C.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia z 10 listopada 2022 roku Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz.U poz. 2299). Można je pobrać po kliknięciu w link.

Ewa Kwapich