Zbliżenie na fragment popękanej ziemi od suszy. Część jest porośnięta zieloną trawą.

Aplikacja suszowa – kalkulacja albo protokół

Po zalogowaniu się do aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” można pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer czy urządzenie mobilne. Przypominamy: jeden producent rolny nie ma możliwości otrzymania kalkulacji oraz protokołu jednocześnie.

Producenci rolni, którzy złożyli wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą 2022” i jeszcze nie pobrali kalkulacji albo protokołu lub nie otrzymali jednego z tych dokumentów na e-maila, mogą po zalogowaniu się do aplikacji pobrać kalkulację albo protokół bezpośrednio na komputer lub urządzenie mobilne.

Szacowanie szkód

Zgodnie z przepisami na wniosek producenta rolnego aplikacja „zgłoś szkodę rolniczą” generuje:

  • kalkulację z oszacowania szkód w przypadku, gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym

albo

  • protokół oszacowania szkód w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30 procent średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Ponadto z aplikacji można pobrać informacje o uprawach i szkodach w wyniku suszy. Przypominamy, że nabór wniosków trwa do 30 listopada 2022 roku.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.).

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi