Flaga Unii Europejskiej i napis 'Funded by the European Union"

Projekt ScaleAgData, czyli laboratoria badawczo-innowacyjne

26 stycznia 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowego projektu w ramach programu Horyzont Europa – ScaleAgData. Projekt skupi się na uwolnieniu ogromnego potencjału, jaki tkwi w udostępnieniu danych z czujników in-situ w gospodarstwach rolnych dla ogólnoeuropejskiego monitorowania warunków rolno-środowiskowych.

W ramach projektu zostaną między innymi utworzone Laboratoria badawczo-innowacyjne (RILabs). Ich celem będzie opracowanie, przetestowanie i zademonstrowanie, w jaki sposób integracja danych z czujników w czasie zbliżonym do rzeczywistego może zapewnić lepsze możliwości monitorowania konkretnego tematu. Sześć laboratoriów RILabs, które będą napędzać innowacje, to: monitorowanie plonów, zarządzanie uprawami, wydajność wodna, użytki zielone, zdrowie gleby i nabiał.

Współtwórcami RILab dotyczącego zarządzania uprawami będzie Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Wspólnie zajmiemy się opracowaniem algorytmu pozwalającego na wczesne wykrywanie szkodników na polach.