Wnętrze hali. Krowy stoją obok siebie i jedzą paszę (zieloną trawę).

Dodatki paszowe - pozytywny wpływ na zdrowie zwierząt i smak paszy

W paszach przeznaczonych do żywienia zwierząt bilansujemy składniki niezbędne do życia i zdrowia: białko, węglowodany, tłuszcze, witaminy i minerały. Elementy te nie są jednak jedynymi składnikami pasz. Bardzo liczną i różnorodną zarówno pod względem działania, jak i pochodzenia grupą są dodatki paszowe. Są to składniki, które nie są niezbędne do życia zwierząt, ale ich zastosowanie w paszach wpływa pozytywnie na zdrowie zwierzęcia, pobranie paszy, jej smakowitość, strawność, strukturę fizyczną, okres przydatności czy chociażby zapach.

Słoneczny dzień. Zielony kombajn jedzie po polu i kosi uprawy.

150 tysięcy złotych premii dla młodych rolników

O 150 tysięcy złotych na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania będzie się można starać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 31 marca do 29 maja 2022 roku. Pomoc finansowa pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na zdjęciu z bliska widoczna jest uprawa na polu w fazie dojrzewania. Zielone kłosy stoją jeden obok drugiego.

Lista odmian zbóż jarych zalecanych do uprawy w Wielkopolsce w 2022 roku

Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w województwie wielkopolskim.

Grafika ilustracyjna. Na stole leżą trzy grupy drobnych pieniędzy, z których wyrastają małe roślinki.

Ruszył nabór wniosków o przyznanie dopłat

15 marca rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2014-2020 za 2022 rok.

Zielone pole soi.

Wpływ gęstości i rozstawu rzędów na plonowanie soi

Uprawa soi nie należy do najpopularniejszych w Polsce, ale powoli się to zmienia. Rolnicy, który decydują się na tę roślinę, powinni zaplanować produkcję pod kątem paszy lub sprzedaży nasion. Wtedy mogą dobrać metodę siania, opartą na gęstości i rozstawie rzędów.

Wnętrze hali. Krowa leży na sianie na podłodze w kojcu. W tle widać inne zwierzęta.

„Dobrostan zwierząt” w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dobrostan to stan zdrowia fizycznego i psychicznego zwierzęcia. Stan w którym zwierzę pozostaje w pełnej harmonii z otaczającym je środowiskiem. W dzisiejszych czasach gdzie produkcja, również rolna, nakierowana jest na maksymalizację zysku powoduje duże zagęszczenie zwierząt a co za tym idzie ograniczenie ruchu. Poza tym zwierzęta utrzymywane są w nieprzyjaznych warunkach: bez wybiegu, bez pastwiska, na stanowiskach bezściółkowych co przyczynia się do częstego występowania stresu, zaburzeń emocjonalnych i somatycznych, a w konsekwencji do pogorszenia stanu zdrowia i obniżenia wyników produkcyjnych.

Grafika ilustracyjna. Na zbliżeniu widać ręce mężczyzny, który podpisuje prawą dłonią dokumenty.

Uzupełniająca płatność podstawowa

Uzupełniająca płatność podstawowa (UPP) będzie w Polsce przyznawana w 2022 roku na podstawie artykułu 37 rozporządzenia UE numer 1307/2013. Zgodnie z nim warunki przyznania uzupełniającej płatności podstawowej będą analogiczne do zasad przyznawania uzupełniającej płatności podstawowej w roku 2013. Uzupełniająca płatność podstawowa będzie w 100 procentach finansowana z budżetu krajowego.

Na polu stoją obok siebie różnokolorowe ule. Przy pierwszym z nich pracuje pszczelarz, w środku widać pszczoły.

Pożytek ekonomiczny z wędrownej gospodarki pasiecznej

Prowadzenie gospodarki pasiecznej jest ciekawym zajęciem, ale też kosztownym i obarczonym dużym ryzykiem. W ostatnich latach koszty utrzymania pasieki znacznie wzrosły. Z tego powodu część pszczelarzy decyduje się na wędrowną metodę prowadzenia pasieki, która niesie ze sobą korzyści ekonomiczne.

Wnętrze hali. Na podłodze wyłożonej sianem stoją świnie.

Ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzika w Poznaniu

Na terenie Poznania zostało stwierdzone ognisko wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z tym przekazujemy najważniejsze informacje od Powiatowego Inspektora Weterynarii.

Zbliżenie na roślinę na polu, o zielonej łodydze i liściach oraz białych kwiatach. Ma też nierozwinięte pąki.

Procedury dotyczące integrowanej ochrony roślin

Integrowana ochrona roślin to ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, przy jednoczesnym efektywnym ich wykorzystaniu. Rozwój rolnictwa precyzyjnego sprzyja stosowaniu tej metody, która nie tylko ma znaczenie dla ochrony środowiska, ale także przynosi efekty ekonomiczne.