Rolnik w słomianym kapeluszu siedzi pod drzewem, w ręku trzyma tablet. Dookoła jest dużo zieleni.

Rozwój usług rolniczych – wsparcie poszerzone o usługi leśne, cyfrowe i urządzenia wodne. Nabór od 7 lipca

Od 7 lipca 2022 roku będzie można składać wnioski o wsparcie na rozwój usług rolniczych w ramach działania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. W tym naborze zakres usług objętych wsparciem został rozszerzony.

Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania będzie mogła skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Warto jednak podkreślić, że w rozpoczynającym się wkrótce naborze wachlarz działalności objętych wsparciem rozszerzony został o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych.

Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji (na przykład specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych) lub wykorzystania technologii cyfrowych (na przykład działalność związana z oprogramowaniem). W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez okres co najmniej 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Kwota pomocy

Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 tysięcy złotych na jednego beneficjenta. Refundacji będzie podlegać standardowo maksymalnie 50 procent udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych będzie to 65 procent.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne Agencji właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Dokumenty będzie można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, albo przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej. Wniosek można również wysłać w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem platformy e-PUAP. Nabór potrwa do 19 sierpnia.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa