Na trawiastej ziemi stoi stado białych świń w ciemne łaty.

Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej: nabór od 7 lipca

Od 7 lipca 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o wsparcie inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej. Pomoc finansowana jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Ze wsparcia będą mogły skorzystać dwie grupy. Pierwszą z nich są rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą co najmniej 50 świń bądź zrealizowali zobowiązania rolno-środowiskowe w ramach wariantu 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń, i chcą przeprowadzić inwestycje chroniące gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń, czyli ASF. Druga grupa to spółki wodne lub ich związki, w których większość członków stanowią rolnicy, lub w których więcej niż połowa zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością tej spółki jest w posiadaniu rolników.

Wysokość wsparcia

Pomoc wypłacana jest formie refundacji do 80 procent kosztów poniesionych na konkretne inwestycje. Natomiast wysokość wpłaconego wsparcia zależy od tego, kto się o nie ubiega. Jeżeli jest to rolnik, który chce chronić swoje gospodarstwo przed ASF, to maksymalne dofinansowanie wynosi 100 tysięcy złotych. W przypadku gdy o pomoc ubiega się spółka wodna lub związek spółek wodnych, wsparcie może sięgnąć nawet 1 miliona złotych.

Wprowadzone w tym naborze zmiany dotyczą spółek wodnych lub ich związków, które będą mogły ubiegać się albo o zaliczkę (jak było wcześniej), albo o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych. Oprócz tego mogą się starać o zwrot podatku VAT, a w szerokim katalogu inwestycji objętych dofinansowaniem znalazły się jednostkowe stawki pomocy.

Wnioski można będzie dostarczyć do oddziałów regionalnych lub biur powiatowych Agencji od 7 lipca do 2 września 2022 roku osobiście lub przez upoważnioną osobę, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej, bądź w formie dokumentu elektronicznego na skrzynkę podawczą ePUAP.

Przypominamy, że Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu świadczy usługi związane z wypełnianiem dokumentacji. Zapraszamy do naszych biur doradczych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa